Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home

Electric Food Warmer
(
ถาดอุ่นอาหารไฟฟ้า)
 

  สำหรับผู้ที่สั่งอาหารมารับประทานเป็นประจำ หรือสั่งอาหารแบบ Delivery ริออาหารปิ่นโต (ึ่งในปัจจุบันมักใช้การจัดส่งโดยบริการ Delivery) ั้น อาหารอาจจะมาส่งและต้องวางไว้นานหลายชั่วโมง กว่าจะนำมารับประทาน หรือ บางคนก็นำเข้าไปแช่ไว้ในตู้เย็น แล้วนำมาเข้าเครื่องไมโครเวฟเพิ่อทำให้ร้อนอีกครั้ง อาจมีบางกรณีที่อาหารบูดหรือเกิดมีเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้

ทางเลือกหนึ่งในการถนอมอาหาร หรืออุ่นอาหารให้ปลอดภัย คือการใช้เครื่องอุ่นอาหารหรือถาดอุ่นอาหารแบบที่เห็นในห้องอาหารตามโรงแรม รีสอร์ท และงานจัดเลี้ยงต่างๆ ซึ่งจะทำให้อาหารอุ่นหรือร้อนน่ารับประทาน ซึ่งถาดอุ่นอาหารดังกล่าวมีขายในราคาที่ไม่แพง แม้ว่าคุณภาพ ความแข็งแรงจะไม่ได้เท่ากับเครื่องที่ใช้ในโรงแรม แต่ก็ถือว่าพอใช้ได้สำหรับบ้านเรือน ห้องอาหารขนาดเล็ก รีสอร์ท โฮมสเตย์ และการจัดเลี้ยงต่างๆ

รูปที่
1 สดงถาดอุ่นอาหาร (บบนึ่ง) ี่ใช้อุ่นอาหารได้ดี โดยการเติมน้ำลงไปในถาดรองรับน้ำ แล้วเปิดให้เครื่องทำงาน Heater ็จะทำความร้อนให้กับน้ำแล้วแผ่ความร้อนไปยังถาดอาหารที่เป็น Stainless Steel (304) และสามารถตั้งอุณหภูมิได้จาก 30 - 90 C ดยเครื่องจะทำงานรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ และตัวเครื่องมีหน้าจอ LED สดงอุณหภูมิด้วย
 
 

 

 

 


รูปที่ 1  ถาดอุ่นอาหารแบบมี 3 ถาด
 

 
 


รูปที่ 2  ถาดอุ่นอาหารในครัว


รูปที่ 3  ถาดอุ่นอาหารในครัว แสดงการใส่อาหารในชามเปลและชามหรือโถอื่นๆ

 

 
  ในการนำมาใช้งาน ผู้เขียนได้ติดตั้ง Wi-Fi Smart Plug เพิ่อควบคุมการเปิด ปิด เครื่อง (เพื่อกันลืม) โดยตั้งให้เปิด ปิดอัตโนมัติ และยังสามารถสั่งเปิด ปิด เองอีกเมื่อไรก็ได้จากโทรศัพท์มือถือ และเนื่องจากเป็นเครื่องที่นำมาใช้ในบ้านโดยใช้ในช่วงกลางวันที่มีไฟฟ้าผลิตจาก Solar Roof Top เหลืออยู่เล็กน้อย ก็จะได้ใช้ประโยชน์ในการเอาไฟฟ้าที่เหลือมาใช้เพิ่มขึ้น
 
 
 


รูปที่ 4  ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ
 

 
 


รูปที่ 5  หน้าจอ LED แสดงอุณหภูมิ

 
  ทดสอบการใช้งาน
ผลการทดสอบการใช้งาน สรุปได้ดังนี้.
เปิดถาดอุ่นอาหารไฟฟ้าเวลา 9.00 - 12.00 . สำหรับการอุ่นอาหารช่วงแรก และจากเวลา 13.30 - 18.00 . สำหรับการอุ่นอาหารช่วงที่ 2 รวมเวลา 7 ชั่วโมงครึ่ง ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 70 C พบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณ 638 - 650 วัตต์ และใช้พลังไฟฟ้าไป 1.2 หน่วย (kWh) นั่นคือคิดเป็นค่าไฟฟ้า 5 - 6 บาท
 
 
 


รูปที่ 6  การใช้ไฟฟ้าของเครื่องอุ่มอาหาร 638 วัตต์ 2.799 A
 

 
 

ข้อดีของการใช้ถาดอุ่นอาหาร
เป็นการถนอมอาหาร ใช้ระบบให้ความร้อนจากน้ำ ทำให้อาหารนุ่ม มีรสดี สามารถอุ่นอาหารให้ร้อนพร้อมรับประทานได้พร้อมกันทั้ง 3 ถาด หรือสามารถแบ่งอาหารชนิดต่างๆแยกใส่จาน ชาม วางไว้ในเครื่องด้วยกันได้
 

บทความและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ :


1. 10 อันดับถาดอุ่นอาหารไฟฟ้า ที่คุณไม่ควรพลาด

 
     
  หมายเหตุ   บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ในการใช้งาน Food Warmer ผู้เขียนไม่ได้ขายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์กับการโฆษณาหรือการขายอุปกรณ์ต่างๆที่แสดงไว้  

 
วันที่ 22 .. 2566
ปรับปรุงล่าสุด : 23 .. 2566