Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

IP Camera
(กล้อง VSTARCAM รุ่น C39S-PLUS)

  1. IP Camera - VSTARCAM C39S - PLUS

กล้อง
IP Camera (Internet Protocol Camera) ที่นิยมใช้กันมากอีกแบบหนึ่งเพราะดูภาพได้บนโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ระบบ Wi Fi ที่บ้าน ร้านค้า หรือสำนักงานในการเชื่อมต่อกับกล้อง หรือจะเชื่อมต่อโดยระบบ LAN ก็ได้ กล้องที่ผู้เขียนได้นำมาใช้งานล่าสุด ได้แก่ VSTARCAM รุ่น C39S - PLUS ซึ่งมีจุดเด่นหลายอย่าง เช่น

1)  กล้องให้ภาพที่มีความคมชัดสูงมากถึง 3 ล้านพิกเซล (2304 x 1290p) หรือจะใช้แบบ HD 1920 x 1080p ก็ได้
2)  การบีบอัดข้อมูลดีขึ้น ใช้ H.264+ ทำให้ใช้พื้นที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวลงใน Memory Card น้อยลง
3)  สามารถตั้งให้บันทึกภาพเมื่อมีการเคลื่อนไหวได้ และกำหนดช่วงเวลาต่างๆได้ หรือให้เป็น Siren ได้
4)  การเปิดดูภาพย้อนหลังของเหตุการณ์ต่างๆที่บันทึกไว้ ทำได้ง่ายมาก และสามารถ Download ได้
5)  มี Feature Motion Tracking โดยกล้องจะตรวจจับความเคลื่อนไหวโดยหมุนกล้องตามไปได้
6)  มีช่องสำหรับเสียบ Jack 3.5 มม. เพื่อต่อกับลำโพงภายนอกได้ ทำให้สามารถพูดจากเครื่องโทรศัพท์มือถือไปออกยังกล้องได้เสียงดังชัดเจนขึ้น
7)  สามารถสั่งจากโทรศัพท์มือถือให้เปิด Siren
ที่ตัวกล้องได้
 
 


รูปที่ 1  IP Camera VSTRACAM รุ่น C39S - PLUS

 
 
รูปที่ 2  ช่องเสียบต่างๆทางด้านหลังเครื่อง
 
 

รูปที่ 2  แสดง Ports ต่างๆทางด้านหลังเครื่อง ได้แก่ 1) ช่องเสียบ Power Supply DC 5 V  2) ช่องต่อไปยังไมโครโฟนภายนอก  3) ช่องต่อไปยังลำโพงภายนอก  4) ช่องเสียบ Mermory Card ซึ่งคือ Micro SD หรือ TF Card ใช้ขนาดความจุได้ถึง 128 GB  5)  ปุ่มกดเพื่อ Reset  6) พอร์ตเสียบสาย LAN ถ้าต้องการต่อกล้องเข้าระบบ Local Area Network
 

 
 
รูปที่ 3  Password, UID และ QR Code ทางด้านใต้เครื่อง
 
 
รูปที่ 4  แหล่งจ่ายไฟ Power Adapter 5V 2A
 
 

รูปที่ 4 แสดงแหล่งจ่ายไฟเข้าตัวกล้องโดยใช้ Switching Power Adapter ขนาดเล็ก จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงออกที่ 5 โวลต์ 2 A โดยด้าน Output เป็น Port เสียบสาย USB ซึ่งถ้าเสียก็สามารถใช้ AC/DC Adapter 5V 2A แบบอื่น มาแทนได้
 

 
 

2. การต่ออุปกรณ์

 
 

การต่ออุปกรณ์มีแค่เสียบ Power Adapter เพื่อจ่ายไฟเข้าตัวกล้องเท่านั้น สำหรับกรณีที่ต้องการใช้ลำโพงภายนอก ก็เสียบ Jack 3.5 mm. เข้าที่กล้องและเสียบสายด้านที่เป็น USB เข้ากับ Power Adapter 5V 2A ก็ใช้งานได้ (รูปที่ 5) ซึ่งลำโพงราคาถูกนี้ให้เสียงดังดีมาก แต่อาจจะมีเสียงก้องไปถ้าเปิดเสียงดังๆ  รูปที่ 7 แสดงกล้อง VSTARCAM CS39S-PLUS ต่อกับลำโพง Genius รุ่น SP-HF160 ให้เสียงที่ดีขึ้น

 
 
รูปที่ 5  กล้อง IP Camera ติดลำโพงภายนอกขนาดเล็ก
 
 
รูปที่ 6  IP Camera เมื่อเปิดไฟ LED
 
 
รูปที่ 7  กล้อง IP Camera ต่อกับลำโพงภายนอก Genius SP-HF160
 
 

3. การติดตั้ง

 
 

การติดตั้งกล้อง ทำตามขั้นตอนดังนี้

1.  Software Download : ริ่มด้วยการติดตั้ง APP. ชื่อ Eye4 ลงในโทรศัพท์มือถือ โดย Search หาจาก Play Store (ระบบ Android) หรือจาก APP Store (ระบบ iOS)

2.  Register อุปกรณ์ : สำหรับ Android/iOS APP. คลิกที่ Register Now โดยกำหนด User Name และ Password

3.  Add Cameras to the Network : เปิดไฟจ่ายเข้ากล้องและรอจนกล้อง Reboot ตัวเองเสร็จ (ประมาณ 30 วินาฑี) จากนั้นเปิด APP แล้วคลิกที่เครื่องหมาย + ที่มุมบนด้านขวาแล้วคลิก Scan QR Code โดยทำการ Scan QR Code ที่ติดไว้ด้านใต้เครื่อง เมื่อได้ยินเสียงจากกล้อง ให้คลิกที่ "Heard Voice Prompt" จากนั้นใส่ Password ของ Wi Fi Network ที่ใช้แล้วคลิก Confirm กล้องก็จะทำการเชื่อมต่อกับระบบ Wi Fi

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้ที่ Reference 1

 
  4. การตั้งค่า Setting
 
  Main Menu ของการตั้งค่าของ APP Eye4 แสดงไว้ในรูปที่ 8 ซึ่งผู้ใช้กล้องสามารถทดลองเลือกตั้งค่าต่างๆได้โดยง่าย  
 รูปที่ 8  Menu หลักสำหรับการตั้งค่าต่างๆ

 
 


รูปที่ 9  การตั้งค่า AI & Alarm และ TF Card Record Settings

 
  5. ตัวอย่างการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ  
 


รูปที่ 10  วิดีโอแสดงการตรวจจับความเคลื่อนไหวและบันทึกไว้ใน TF (Micro SD) Card

 
 


รูปที่ 11  ปุ่มควบคุมต่างๆ และการดูวิดีโอที่บันทึกย้อนหลัง

 
  TIPS : การบันทึกภาพเมื่อมีการตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Recording)  
 
ข้อแนะนำในการบันทึกภาพและเสียงเมื่อมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ควรทำดังนี้

1)  เข้าไปที่ TF Card Record Settings เลือก Motion Recording แล้วตั้ง Motion Detection Sensitivity ไว้ที่ Middle
2) 
เลือก Add Period ตั้งเวลาเริ่มบันทึก (Start Time) และ End Time จากนั้นเลือกวันที่จะทำการบันทึก หรือเลือกทุกวันก็ได้ แล้วกด Save

ข้อควรระวังคือ
ถ้าเราเลือกตั้งเวลาบันทึกในระบบ 0 - 24 ชั่วโมง เช่นจาก 00.00 - 23.59 . จะต้องเช็คว่า การตั้งเวลาของโทรศัพท์มือถือนั้นถ้าเดิมใช้ระบบ 12 ชั่วโมง (12 am. 12 pm.) ก็ให้เข้าไปที่ Settings แล้วตั้งให้เป็นระบบ 24 Hrs การบันทึกความเคลื่อนไหวก็จะทำได้เป็นอย่างดี

ในกรณีย์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ Motion Sensor เช่น ไฟ Spotlight และ/หรือ ลำโพงสำหรับกล้องเอาไว้ด้วย ควรให้อยู่ห่างจากตัวกล้องพอสมควร เพราะถ้าอยู่ใกล้กล้องมากหรือแนวที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวทับซ้อนกันอาจจะมีการรบกวนเกิดขึ้น ทำให้บันทึกความเคลื่อนไหวได้บ้าง ไม่ได้บ้าง หรือบันทึกไประยะหนึ่งก็จะหยุดบันทึก
(Updated @ 21/11/2563)

ควรตรวจสอบว่า TF Card ที่ใช้นั้นสามารถทำการ Format ได้ดีแค่ไหน โดยปกติ การ Format จะใช้เวลาไม่เกิน 30 วินาฑี ถ้ามีปัญหาการบันทึกความเคลื่อนไหว อาจเป็นที่ TF Card ก็ได้ ดังนั้นอาจทำการ Re Start กล้องแล้ว Format TF Card แล้วจึงใช้งานต่อไป  (Updated @ 25/11/2563)

หากการบันทึกความเคลื่อนไหวยังทำได้บ้าง หยุดบันทึกบ้างอยู่อีก ควรลองเปลี่ยนไปใช้ TF Card ขนาด 32 GB และต้องแน่ใจว่าเป็น Card ของแท้ หรือซื้อมาจากตัวแทนจำหน่ายที่รับรอง

ตำแหน่งที่ติดตั้งกล้อง หากมีสัญญาณ Wi Fi อ่อน หรือมีสัญญาณรบกวนมาจากบริเวณใกล้เคียง จาก Wi Fi อื่นๆ ก็อาจมีผลต่อการบันทึกภาพได้
 
 
  6. ตัวอย่างการแสดงภาพออกจอ PC  
 


มื่อติดตั้งกล้อง IP Camera ให้แสดงภาพบนโทรศัพท์มือถือเสร็จแล้ว หากเราต้องการดูภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ PC ก็สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
1ติดตั้งโปรแกรม Eye4 for Windows โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.vstarcam.com/software-download แล้วเลือก Eye4 for Windows เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม
2ใส่ Account Name และ Password จากนั้นทำการ Log In
3) 
ทำการเพิ่มกล้องทีละตัว โดยคลิกที่ + (Add Camera) ตามรูปที่ 12 จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมาให้กรอก UID และ Password ของกล้อง ตามรูปที่ 13 จากนั้นคลิก OK

หมายเหตุ :
- UID
ของกล้องแต่ละตัวหาได้จากการเข้าไปที่ Setting ของกล้อง บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือด้านบน จะปรากฎ UID (กล้องบางรุ่นอาจจะติด UID ไว้ที่ด้านใต้กล้องด้วย)
- Password
ของกล้อง เข้าไปตั้งได้ที่ Setting ของกล้อง และแตะที่หัวข้อ Password หรือที่ Plaintext Password

 
 


รูปที่ 12  หน้าจอการเพิ่มกล้อง

 
 


รูปที่ 13  Window สำหรับการเพิ่มกล้อง

 
  รูปที่ 14 แสดงตัวอย่างการเพิ่มกล้อง VSTARCAM C39S - PLUS จำนวน 3 กล้องเพื่อดูภาพทางจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะดูพร้อมๆกันหลายกล้องหรือจะดูภาพใหญ่เต็มจอภาพเดียวก็ได้ ซึ่งเราสามารถทำการหมุนกล้อง (Pan & Tilt) ได้ สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (Recording) นั้น ทำได้โดยให้บันทึกตลอดเวลาหรือบันทึกตามวัน เวลาที่กำหนด หรือไม่บันทึก ก็ได้ โดยไฟล์ภาพจะเป็น .avi และถูกเก็บไว้ที่ Drive C ของคอมพิวเตอร์ใน Folder Eye4
 
 


รูปที่ 14  การแสดงภาพจากกล้อง VSTARCAM C39S-PLUS ออกทางจอคอมพิวเตอร์ PC
 

 
  References
 


1.  VSTARCAM User Manual วิธีการติดตั้งกล้อง

2.  Review กล้อง VSTARCAM C39S - PLUS โดย PIPHAT IT
3.  วิธีติดตั้งโปรแกรม EYE4
 

 
 

หมายเหตุ :  วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ในการใช้งานกล้อง IP Camera ผู้เขียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์กับการขายกล้องและอุปกรณ์ต่างๆที่แสดงไว้

 


จากวันที่ 12 .. 2563
ปรับปรุงล่าสุด 28 .ย. 2563