Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home
....

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า Induction Cooker
(Energy Saving - Induction Cooker)

 
บทความที่ Update เพิ่มขึ้นใหม่ ณ 23 มิ.. 2564
 

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบกลม (Round Induction Cooker)

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบกลมตามรูปที่ 101 เป็นของยี่ห้อ Xiaomi มีขนาด 26.5 x 26.5 x 7 .. น้ำหนัก 2.82 กิโลกรัม มีปุ่มควบคุมเพียงปุ่มเดียว ใช้กดเปิด ปิด และหมุนเพื่อปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ โดยมีไฟสีขาวแสดงไว้ เตาแม่เหล็กไฟฟ้านี้ดูเรียบง่ายและสามารถวางไว้บนโต๊ะอาหารได้ ทำความร้อนได้เร็ว และทางด้านใต้ของเตาจะไม่ร้อน จึงวางบนโต๊ะได้โดยไม่ต้องมีแผ่นไม้รอง จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่าถ้าเร่งความร้อนสูงสุด จะใช้ไฟฟ้าประมาณ 1,753 วัตต์ หรือ 7.82 A

ผลการทดสอบ
1)  ต้มน้ำ 500 ซีซี .ในหม้อต้มแบบในรูปที่ 103 โดยไม่ปิดฝา จนน้ำเดือด ใช้เวลา 1 นาที 44 วินาที และใช้ไฟฟ้า 0.048 kWh หรือ 48 วัตต์-ชั่วโมง

2)  การปรับความร้อนโดยปุ่มควบคุม จะใช้กำลังไฟฟ้าต่างๆกันดังนี้ :
ไฟติด
1 ดวง เป็นโหมดตั้งต้น,  ไฟติด 2 ดวง ใช้ไฟ 480 วัตต์  ไฟติด 3 ดวง ใช้ไฟ 665 วัตต์  ไฟติด 4 ดวง ใช้ไฟ 870 วัตต์  ไฟติด 5 ดวง ใช้ไฟ 960 วัตต์
ไฟติด
6 ดวง ใช้ไฟ 1,200 วัตต์  ไฟติด 7 ดวง ใช้ไฟ 1,560 วัตต์  ไฟติด 8 ดวง ใช้ไฟ 1,690 วัตต์  ไฟติด 9 ดวง ใช้ไฟ 1,750 วัตต์

 
รูปที่ 101  เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบกลม
 
รูปที่ 102  การทดลองวางกระทะขนาด 24 นิ้วลงบนเตา
 
รูปที่ 103  การทดสอบเบื้องต้นโดยต้มแกงให้ร้อนจนเดือด ใช้ Power Meter วัดการใช้ไฟฟ้า
 
รูปที่ 104  การใช้ไฟฟ้าของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบกลม
   
   
  บทความเดิม
 

รูปที่ 1  เตาแม่เหล็กไฟฟ้า Induction Cooker
(
หมายเหตุ : ใช้งานทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ได้นานประมาณ 7 ปี)

รูปที่ 2  แสดงการต้มน้ำจนเดือด โดยเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
 
Update @ 26/10/2018
Induction Cooker Midea

รูปที่ 4  Induction Cooker Midea
 

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า Midea ที่นำมาใช้ทดแทนเตาเก่าที่เสียไป รูปร่างจะคล้ายๆกัน และมีราคาถูก (1,150 บาท ณ 26 .. 2561) ทำความร้อนได้เร็ว จากการทดลองตั้งที่ 1600 W วัดค่ากำลังไฟฟ้าได้ 1580 W Power Factor 0.996 สามารถต้มน้ำ 500 cc. ให้เดือดได้ในเวลาประมาณ 2 นาที (เตานี้ใช้ได้นานประมาณ 3 ปี ก็เสีย)

...........................................................

References :
1.
ทฤษฎีการทำงานของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

 
เตาไฟฟ้าสำหรับประกอบอาหารแบบต่างๆ

การประกอบอาหาร โดยทั่วๆไปใช้เตาแกส และมีแบบที่ใช้หลายหัวเตา เป็น Cooktop ที่มีทั้งหัวเตาที่ใช้แกสและหัวเตาที่ใช้ไฟฟ้าซึ่งมีประโยชน์ในกรณีที่แกสหมดก็เปลี่ยนมาใช้หัวเตาไฟฟ้าได้ เตาไฟฟ้า ในอดีตใช้ขดลวดทำความร้อน  แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเตาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ความร้อนได้รวดเร็ว ปรับความร้อนได้ละเอียดหลายระดับ ประกอบอาหารได้เร็วขึ้นและประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น เตาไฟฟ้ารุ่นใหม่ อาจแบ่งออกได้เป็น ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Induction Cooker) และ แบบInfrared Cooker

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Induction Cooker)

หลักการทำงานคือใช้การเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากขดลวดไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในเตา (ดูตัวอย่าง ภายในเตา Induction Cooker ได้ตามรูปใน Link นี้) ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นในภาชนะที่วางอยู่บนเตา โดยจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนตามหลักการของการเหนี่ยวนำหรือ Eddy Current กระแสไฟฟ้าไหลวนนี้จะทำให้เกิดความร้อนขึ้นที่พื้นผิวของภาชนะได้ โดยภาชนะจะต้องมีฐานหรือส่วนที่สัมผัสกับเตาไฟฟ้าที่เป็น Ferromagnetic Material  เช่น  เหล็ก  Stainless Steel  หรือวัสดุที่กำหนดในส่วนที่เป็นหน้าสัมผัสกับเตาไฟฟ้า

ข้อดีของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

 - สามารถให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที
 -
เปิดเครื่องใช้งานได้ทันที ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาอุ่น หรือ Pre-heating จึงสามารถช่วยประหยัดพลังงาน และ เวลาลงได้
 - ไม่ก่อให้เกิด ควัน เขม่า หรือเปลวไฟ อันเนื่องมาจากไม่มีการเผาใหม้นั่นเอง จึงทำให้ช่วยลดอันตรายหรืออุบัติเหตุลงได้
    

การทดลองกับเตา Alfa Kitch

ด้มีผู้ทดลองใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำ เพื่อทำการประกอบอาหาร และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้งาน และการประหยัดพลังงาน  ดูได้จากตัวอย่างวิดีโอในYouTube ที่นำมาแสดงไว้ตามรูปที่ 3, ละ   สำหรับการทดลองง่ายๆ โดยการต้มได้ผลดังนี้

การทดลองต้มน้ำโดยใช้
Induction Cooker
1. ใช้น้ำปริมาณ 500 ซีซี ใส่ในกะทะ (ูปที่ 2) ดยไม่มีฝาปิด
2. ใช้เวลาต้มจนเดือด 1 นาที 44 วินาที
3. ไฟฟ้าที่ใช้ ประมาณ 1,530 วัตต์
4. คำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = 44.27 วัตต์ - ชั่วโมง (Watt-Hour)

การทดลองต้มน้ำ
โดยใช้กาต้มน้ำไฟฟ้าขนาดเล็ก
1. ใช้น้ำปริมาณ 500 ซีซี
2. ใช้เวลาต้มจนเดือด 5 นาที 40 วินาที
3. ไฟฟ้าที่ใช้ ประมาณ 543 วัตต์
4. คำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = 51.28 วัตต์ - ชั่วโมง (Watt-Hour)

จากการทดลองแบบง่ายๆ ข้างต้น พบว่าการใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
Induction Cooker เพื่อต้มน้ำให้เดือด จะประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 15% มื่อเทียบกับการใช้กาต้มน้ำและสำหรับการประกอบอาหาร จากวิดีโอที่ลงใน YouTube สดงว่าสามารถจะประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 20%
 
 

รูปที่ 3


หมายเหตู : 
บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในการใช้งาน ผู้เขียนไม่ได้ขายและไม่มีผลประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับการโฆษณาหรือการขายอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาแสดงในเว็บไซต์นี้


จากวันที่ 1 ..2554
ปรับปรุงล่าสุด : 28 .. 2561, 23 มิ.. 2564