Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อประหยัดพลังงาน
(Energy Saving With Motion Sensor Switch)
 

 

รูปที่ 1  ชุด Motion Sensor Switch แบบมีไฟ LED และใช้แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน


รูปที่ 1A  Motion Sensor Switch แบบมีไฟ LED และใช้แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
 

รูปที่ 2  Motion Sensor Switch แบบมีไฟ LED และใช้แบตเตอรี่

รูปที่ 3  Motion Sensor Switch แบบติดฝาผนัง


รูปที่ 4  Motion Sensor Switch แบบที่มีหลอด LED ใช้ไฟฟ้า 220 V
และตัวอย่างการติดตั้งบริเวณ Pantry
 รูปที่ 5  Motion Sensor Switch แบบใส่หลอดไฟได้และสามารถปรับ
ระดับแสงและ Delay Time ได้


รูปที่
6  Motion Sensor Switch แบบใส่หลอดไฟได้และสามารถปรับ
ปรับระดับแสง  Delay Time และระยะหรือ Sensing Range
ในการตรวจจับตวามเคลื่อนไหว
ได้

รูปที่ 7  หลอดไฟ LED แบบที่มี Motion Sensor อยู่ในตัว
สะดวกในการตรวจจับความเคลื่อนไหว


หมายเหตุ
ผู้เขียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงหรือ
ทดสอบ และเขียนอธิบายการใช้งานไว้ในเว็บไซต์นี้ ถ้าผู้ใดสนใจจะซื้อไปใช้ กรุณาหาตามศูนย์การค้าชั้นนำ หรือค้นหาจากเว็บไซต์ต่างๆได้

 

 

1. Motion Sensor Switch

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว มีประโยชน์มาก เราเคยรู้จักกันในการใช้ตรวจว่ามีคนเข้ามาในบริเวณที่ตรวจเช็คหรือไม่ ใช้กับระบบสัญญาณกันขโมย หรือแจ้งกรณีมีผู้บุกรุก สำหรับบทความนี้ จะเน้นเรื่องการใช้อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อประหยัดพลังงาน นั่นคือ การใช้
Motion Sensor ทำการเปิด - ปิด ไฟ นั่นเอง

ตัวอย่างการใช้งานที่พบมากๆคือ เมื่อมีคนเข้ามาใกล้อุปกรณ์จะตรวจจังความเคลื่อนไหวได้และเปิดไฟ และเมื่อคนเดินออกไปจากบริเวณนั้น ก็จะปิดไฟให้ในเวลาประมาณ
25 วินาที ถึง 1 นาที (Time Delayed) ดังนั้นจึงมีประโยชน์มากในการใช้สำหรับ ไฟทางเดิน ไฟบันได ไฟในตู้เสื้อผ้า ไฟในห้องน้ำ ฯลฯ ทำให้ประหยัดไฟฟ้าได้ และไม่ต้องคอยเปิด - ปิดสวิตช์ไฟ หรือเปิดไฟแล้ว ลืมปิด เป็นต้น

2. Motion Sensor Switch บบต่างๆ

รูปที่ 1 ป็น Motion Sensor Switch บบที่ใช้แบตเตอรี่ (ถ่านไฟฉาย) นาด AA จำนวน 4 ก้อน เพื่อจะได้ไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าให้ยุ่งยาก ตัวเครื่องยาว 30 . เหมาะสำหรับใช้บริเวณทางเดิน บันได ตู้เก็บเสื้อผ้า

รูปที่ 2 ป็น Motion Sensor Switch บบที่ใช้แบตเตอรี่ (ถ่านไฟฉาย) นาด AAA จำนวน 4 ก้อน เพื่อจะได้ไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าให้ยุ่งยาก ตัวเครื่องยาว 18 . เหมาะสำหรับใช้บริเวณทางเดิน บันได ตู้เก็บเสื้อผ้า

รูปที่ 3 ป็น Motion Sensor Switch บบที่ใช้ติดข้างฝา (Wall Type) ทนสวิตช์ไฟฟ้า ทำหน้าที่ตรวจจับความเคลื่อนไหว และเปิดไฟฟ้าเมื่อมีคนเข้ามาใกล้ และเมื่อคนผ่านไปแล้ว ก็จะปิดไฟ

รูปที่ 4 ป็น Motion Sensor Switch บบที่มีหลอด LED อยู่ภายใน และใช้ต่อตรงกับไฟฟ้า 220 โวลท์ ได้ ตัวอุปกรณ์มีความยาว 40 ซม.

รูปที่ 5 ป็น Motion Sensor Switch บบที่ใช้ติดข้างฝา (Wall Type) รือติดเพดาน (Ceiling Type) พื่อตรวจจับความเคลื่อนไหว เพื่อเปิด - ปิดไฟฟ้า เช่นเดียวกัน แบบนี้สามารถใส่หลอดไฟแบบ LED รือแบบธรรมดาเข้าไปที่แท่นเครื่อง รือต่อสายออกไปยังหลอดไฟภายนอก และยังสามารถปรับเวลา Time Delay ละปรับระดับแสงได้

รูปที่ 6 ป็น Motion Sensor Switch บบที่ใช้ติดข้างฝา (Wall Type) รือติดเพดาน (Ceiling Type) พื่อตรวจจับความเคลื่อนไหว เพื่อเปิด - ปิดไฟฟ้า เหมือนแบบที่แสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 7 ป็นหลอดไฟ LED ที่มี Motion Sensor ติดอยู่ในตัว ทำให้สะดวกในการใช้ตรวจจับความเคลื่อนไหว

3. การทดลองใช้งาน

3.1  ผู้เขียนได้ทดลองใช้ Motion Sensor Switch แบบมีไฟ LED และใช้แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน ตามรูปที่ 1 ซึ่งมีความยาว 30 ซม. ได้นำมาติดที่บริเวณบันไดทางขึ้น - ลง ที่บ้าน (รูปที่ 8)โดยตัวอุปกรณ์มีปุ่มหมุนสำหรับปรับความสว่าง เพื่อควบคุมจะให้ไฟติด หรือไม่ติดในตอนกลางวันได้ เพราะตอนกลางวัน บริเวณบันไดมีแสงสว่างมากพอ ไม่ต้องเปิดไฟ LED ทำให้ประหยัดไฟจากแบตเตอรี่ได้
รูปที่ 8
 
Motion Sensor Switch 30 cm ติดที่บริเวณบันได
ใช้  3 ตัว เพื่อให้แสงกระจายออกไปอย่างที่วถึง


รูปที่ 9  Motion Sensor Switch 30 cm ติดที่ตู้เสื้อผ้า


รูปที่ 10
 
สวิตช์เปิด-ปิด และปุ่มควบคุมแสง

3.2  ผู้เขียนได้ทดลองใช้ Motion Sensor Switch แบบติดผนัง ตามรูปที่ 3 โดยต่อเข้ากับหลอดนีออน LED ขนาด 8 วัตต์ โดยติดที่บริเวณกระจกในห้องน้ำ (ตามรูปที่ 11) ซึ่งเวลาเดินเข้าไป ไฟก็จะติด ทำให้สะดวกในการใช้งาน และเมื่อออกไปจากห้องน้ำ ประมาณ 25 วินาที ไฟก็จะดับ เป็นผลให้ช่วยประหยัดพลังงานได้ โดยไม่ต้องห่วงว่าจะลืมเปิดไฟทิ้งไว้


รูปที่
11
  Motion Sensor Switch ติดตั้งที่กระจกห้องน้ำ

เนื่องจากอุปกรณ์ในรูปที่ 3 ไม่มีปุ่มให้ปรับแสงและ Delay Time ดังนั้น การเพิ่มความไว หรือ Sensitivity ในการตรวจจับความเคลื่อนไหว จะทำได้โดยอย่าให้แสงมาตกลงที่ตัว Sensor มากนัก

3.3  สำหรับ Motion Sensor Switch ตามรูปที่ 5 นั้น ออกแบบให้ใส่หลอดไฟที่ตัวเครื่องได้ ทำให้ไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่ม ดังนั้นการติดตั้งจึงสะดวก รูปที่ 12 แสดงการติดตั้งที่บริเวณมินิบาร์ ระบบทำงานได้ดีมาก


รูปที่ 12  Motion Sensor Switch ติดตั้งที่มินิบาร์

 

 
 


จากวันที่ 28 .ย. 2558
ปรับปรุงล่าสุด : 7 .. 2558