Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

Digital Multimeter และ Digital Clamp Meter

ในปัจจุบัน ช่างและคนทั่วไปที่สนใจเรื่องไฟฟ้าในบ้าน สำนักงานและโรงงาน นิยมใช้ Digital Multimeter และ AC Clamp Meter กันมากเพราะมีความทนทาน ใช้ง่ายและราคาถูก เหมาะสำหรับไว้ใช้ในการตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า และความต่อเนื่อง (Connectivity) ฯลฯ ถ้ามีความรู้ด้านไฟฟ้าบ้างเล็กน้อย ก็ใช้ได้แล้ว  ในกรณีที่ไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้าดับบางสาย อาจทำให้แรงดันไฟฟ้าตกมาก และมีผลต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่ใช้มอเตอร์ และถ้าแรงดันไฟฟ้าสูงมากเกินไป ก็มีผลทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าสั้นลง ดังนั้น หากไม่แน่ใจ ควรเช็คแรงดันไฟฟ้าเอง ว่าอยู่ในระดับใด เช่น 210 - 230 โวลท์ ก็ถือว่าเป็นปกติ ถ้าพบว่าแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ ควรแจ้งให้การไฟฟ้าทราบ
 
 
1. Digital Multimeter
ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างทั่วไป จะรู้จักเครื่องมือที่เรียกว่า Multimeter ดี และมีความสำคัญในการทำงานมาก เช่น ใช้วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ และกระแสตรง ใช้วัดความต้านทานทางไฟฟ้า เช่นพวก Resistor (วัดหน่วยเป็นโอห์ม - Ohm)ใช้วัดไฟฟ้ากระแสตรง เป็นต้น สมัยก่อน ค่าที่อ่าน ต้องดูจากเข็มมิเตอร์และสเกลที่หน้าปัทม์ของเครื่องวัด แต่สมัยใหม่ ใช้แสดงผลด้วยตัวเลขดิจิตอล  และเครื่องมีราคาถูกลงมาก หาซื้อได้ตั้งแต่ราคาประมาณ 250 บาท ขึ้นไป
 

รูปที่ Digital Multimeter UNI-T รุ่น UT33D

รูปที่
2  การเปิดฝาออกเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือฟิวส์

รูปที่
3  แสดงการวัดแรงดันไฟฟ้า

รูปที่ 4  แสดงขาตั้ง


2. AC Clamp Meter (อันนี้เก่าแล้ว)
AC Clamp Meter เป็นเครื่องมือของช่าง เช่น ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างโรงงาน ที่ใช้งานทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง และมีบางรุ่นที่ใช้เป้น Multimeter ได้ด้วย มีจุดเด่นที่สามารถวัดกระแสไฟฟ้า AC ได้  มี Range ต่างๆกัน เช่น 20 A, 200 A และบางรุ่นวัดได้ถึง 1,000 A.  นอกจากนั้น ก็ใช้วัดแรงดันไฟฟ้า วัดค่าความต้านทาน การวัดนั้น สามารถเลือกได้ทั้งกระแสสลับและกระแสตรง  ตัวมิเตอร์มีความแข็งแรงทนทาน และใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 โวลท์ 1 ก้อน

วิดีโอแสดง AC Clamp Meter และ Multimeter
ดูวิดีโอที่ Post ขึ้น YouTube

วิดีโอตัวอย่างการใช้ AC Clamp Meter วัดกระแสไฟฟ้าในวงจรที่จ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่อง
ปรับอากาศ ขนาด 18,500 บีทียู/ชั่วโมง (Mitsubishi Mr. Slim) ได้ค่ากระแสไฟฟ้า
ประมาณ 6.7 แอมแปร์ ในขณะที่ Compressor กำลังทำงาน 


รูปที่ 5  AC Clamp Meter Digicon DM-610

รูปที่ 6  แสดงการวัดแรงดันไฟฟ้า AC

รูปที่ 7  แสดงสวิทช์เลือก Function การทำงาน
 

3. Digital Clamp Multimeter
Digital Clamp Multimeter ยี่ห้อ UNI-T ที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งคือ UT20
2 ที่สามารถใช้งานได้ดังนี้
1) วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Voltage) มี Auto Ranging 2, 20, 200, 600 โวลท์
2) วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltage) มี Auto Ranging 200 mV, 2, 20, 200 และ 600 โวลท์
3) วัดความต้านทาน (Resistance) มี Auto Ranging จาก 200 Ohm, 2 kOhm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2 MOhm, 20 MOhm
4) Continuity Test
5) Diode Test
6) วัดอุณหภูมิ Range จาก -40 องศา C ถึง 1,000 องศา C
7) วัดกระแสไฟฟ้าสลับ (AC Current) มี Auto Ranging 2A (Resolution .001A หรือ ลงละเอียดได้ถึง 1 mA), 20A, 200A, และ 400A


รูปที่ 8  Digital Clamp Meter UNI-T รุ่น UT202


รูปที่ 9


รูปที่ 10


รูปที่ 11


รูปที่ 12  แสดงการวัดอุณหภูมิ


รูปที่ 13  การเปลี่ยนแบตเตอรี่
 

4. ตัวอย่างการวัดกำลังไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์
ตัวอย่าง 1 : วัดการใช้ไฟฟ้าของที่อุ่นกาแฟ (Coffee Warmer) ใช้ Digital kWh Meter วัดไฟฟ้าที่ใช้ได้ 21 วัตต์ แต่ตัว kWh Meter เอง กินไฟไป 1 วัตต์ ดังนั้น ที่อุ่นกาแฟ จึงใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 20 วัตต์  และเมื่อวัดกระแสไฟฟ้าที่ใช้ โดยใช้ Digital Clamp Multimeter พบว่ามีกระแสไฟไหลผ่าน 0.091 A ในขณะนั้นแรงดันไฟฟ้า 228 โวลท์ ดังนั้น เมื่อคำนวนเช็ค ได้คือ Power = Voltage x Current x Power Factor = 228 x .091 x 1 = 20.748 วัตต์

ตัวอย่างนี้แสดงว่า ถ้าเรามี
Digital Clamp Multimeter เพียงอันเดียว ก็อาจใช้วัดกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้และวัดแรงดันไฟฟ้าในขณะนั้น จากนั้น ก็คำนวนกำลังไฟฟ้าที่ใช้ เป็นวัตต์โดยใกล้เคียงได้ ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง 3-5 %


รูปที่ 14  ตัวอย่างการวัดไฟฟ้าที่ใช้โดยที่อุ่นกาแฟขนาดเล็ก

ตัวอย่าง 2 : วัดการใช้ไฟฟ้าของพัดลมตั้งพื้นขนาด 16" เปิดแรงเต็มที่ วัดกำลังไฟฟ้าได้ 51 วัตต์ จากการวัดกระแสไฟฟ้า วัดได้ 0.220 A ที่ 226 V ดังนั้นคำนวนกำลังไฟฟ้าได้ เท่ากับ 49.72 วัตต์

อนึ่ง การเปิดพัดลม
Step 1 กินไฟ 39 วัตต์  Step 2 กินไฟ 46 วัตต์ (+18%) และ Step 3 กินไฟ 51 วัตต์ (เพิ่มขึ้น 30%)

 

  หมายเหตุ :
Digital Clamp Multimeter
ยี่ห้อ UNI-T รุ่นUT202 มีจำหน่ายหลายแห่ง เช่น ตามเว็บไซต์ หรือที่ร้านอมรอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา (.. 2557) 850 บาท

 

 
References :

1.  Digicon Meters
2.  Multimeter UNI-T  UT33DUNI-T  UT33C  UNI-TREND Group

 

 


วันที่ 2 .. 2554
ปรับปรุงล่าสุด : 14 .. 2557