Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

Multimeters - 2019
มิเตอร์วัดไฟฟ้าเอนกประสงค์ - 2562

  มัลติมิเตอร์ (Multimeter) เป็นเครื่องมือวัดที่สามารถวัดค่าต่างๆทางไฟฟ้าได้หลากหลายชนิด เช่น แรงดันไฟฟ้า (Voltage) กระแสไฟฟ้า (Current) ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ, วัดความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance) ซึ่งเป็นแบบพื้นฐาน (Basic) โดยแหล่งพลังงานที่ใช้ในการมำงานของมัลติมิเตอร์ได้มาจากแบตเตอรี่ เช่นขนาด 9V, AA, AAA และแบบถ่านกระดุม ทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถพกพาไปใช้งานในที่ต่างๆได้

ในปัจจุบัน
(ตุลาคม 2562) ได้มีมัลติมิเตอร์แบบใหม่ๆที่เพิ่มประโยชน์ในการใช้งานขึ้น เช่นสามารถวัดความถี่ไฟฟ้า (Frequency), อุณหภูมิ และใช้ตรวจเช็คว่าบริเวณใดมีไฟฟ้าแบบ NCV (No-Contact Voltage Detection) บางรุ่นก็มีไฟฉาย LED เพื่อส่องสว่างในการใช้ในที่มืดๆ มีระบบปิดเครื่องเอง (Auto Power Off) สำหรับการวัดค่าไฟฟ้าในย่านต่างๆนั้น สามารถใช้ Auto Range ได้ ดังนั้นการใช้งานจึงสะดวกยิ่งขึ้น

บทความนี้นำเสนอรายละเอียดของมัลติมิเตอร์รุ่นใหม่ที่ไม่ใช้ปุ่มกลมๆบิดไปมา (Selector Switch) เพื่อเลือก Range ในการวัด แต่จะใช้ปุ่มกดและ Auto Range แทนซึ่งทำให้ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

 
 

1. ANeng Q1 Digital Multimeter
เป็นมัลติมิเตอร์รุ่นใหม่ที่ช้ปุ่มกดแทนปุ่มบิด ทำให้ใช้สะดวกรวดเร็ว มีความละเอียดสูง ตัวเลขดิจิตอลขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัด มีคุณสมบัติตาม Specifications ข้างล่างนี้ อุปกรณ์ตัวเครื่องวัด มีสายวัดต่างๆให้มาครบพร้อมทั้งกระเป๋าใส่ (ราคา ณ ตุลาคม 2562 รวมค่าส่งประมาณ 950 บาท)

 
 

 
รูปที่ 1  ANeng Q1 Digital Multimeter

 
 
 
Specifications of Model Q1 :
Brand Name: ANENG
​Color :Orange Color
Model Number: Q1
Operating Temperature: 0 - 40 ℃
Operating Humidity: ≤75%RH
Storage Condition: -20~60℃
Storage Humidity: ≤80%RH
DIY Supplies: Electrical
Operating Mode: Auto/Manual Ranging
Measuring Inductance Range: no
Measuring Temperature Range:  -20~1000 C/-4F-1832F  
Measuring Capacitance Range: 9.99nF/99.99nF/999.9nF/9.99uF/99.99uF/999.9uF/9.999MF
 
 
Measuring Voltage Range: 999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V
Measuring Current Range:999.9uA/99.99uA/999.9mA/10A
Measuring Resistance Range: 99.99/999.9/9.999k/99.99k/
999.9K/9.999M/99.99M Ohm
Frequency: 99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz/99.99KHz/999.9KHz/5MHz
Display Type: Digital Display
Diode Test: Yes
Continuity: Yes
Duty Cycle: 1%-99%
Sample Rate: 3 times per second
Power: 2 * 1.5V AA batteries(Not Included)
Product Size : 145 x 73 x 30 mm
 
 


รูปที่ 2  ANeng Q1 Digital Multimeter

 
 


รูปที่ 3  การวัดแรงดันไฟฟ้าของ Li-Ion Battery Pack 12 V

 
 


รูปที่ 4  การวัด DC Current โดยใช้ Electronic Load

 
 


รูปที่ 5  การใช้ Thermocouple วัดอุณหภูมิ Freezer ของตู้เย็น (วัดได้ -19 C)

 
  2. ANeng V04A Digital Multimeter
เป็นมัลติมิเตอร์รุ่นใหม่ที่ช้ปุ่มกดแทนปุ่มบิด อีกรุ่นหนึ่งที่มีขนาดเล็กและมีราคาถูกกว่ารุ่น ANeng Q1 (ราคา ณ ตุลาคม 2562 รวมค่าส่งประมาณ 550 บาท) มีระบบ Auto คือเมื่อวัดแรงดันไฟฟ้าจะเลือก AC หรือ DC ให้เอง ตัวเลขที่แสดงค่า มี 4 หลักสีดำและมีไฟ Backlight ช่วยให้อ่านได้ง่ายขึ้น การวัดแรงดันไฟฟ้าจากต่ำจนถึงประมาณ 4.18 V จะแสดงทศนิยม 3 หลัก และจาก 4.2 V ขึ้นไปแสดงทศนิยม 2 หลัก ความละเอียดในการวัดใกล้เคียงกับรุ่น ANeng Q1สำหรับการวัด DC/AC Voltage, DC Current และ Resistance ที่ได้ทดสอบมาแล้ว สำหรับการวัดความถี่ไฟฟ้านั้น รุ่น Q1 วัดได้ตรงกว่า
 
 


รูปที่ 6  ANeng V04A Digital Multimeter

 
 


รูปที่ 7  ANeng V04A Digital Multimeter เก็บใน Case ของ Orico
(Orico Case นี้ ปกติใช้เก็บ HDD ขนาด 2.5 นิ้วและอุปกรณ์)

 
                         Specifications of Model VA04A :
DC Voltage (V) : 4V-40V-400V-600V
AC Voltage (V) : 4V-40V-400V-600V
Resistance : 4K-40K-400K-4M-40M
DC Current Range : 40mA-400mA-4A-10A
AC Current Range : 40mA-400mA-4A-10A
Capacitance : 4nF-40nF-400nF-4uF-40uF-400uF-4mF
Frequency : 4Hz-40Hz-400Hz-40KHz-400KHz-4MHz-10MHz
Temperature : -20/1000 C / -4/1832 F
Working Environment Temperature : 0-40 C / 32-104 F
Humidity of Working Environment : Less than 70%
Continuity : Yes
Diode Measurement : Yes
Test for Continuity : Yes
 

NCV (Non-Contact Voltage Detection) : Yes
Display : 4000 Counts
Ranging : Auto, Manual
ABS+PVC
Update Rate : 3/s
Low Battery Indication : Yes
True RMS : Yes
Data Hold : Yes
Backlight : Yes
Flashlight : Yes
Auto power Off : Yes
Power : 2 x AAA Batteries
Product Size : 119.5 x 61.8 x 29 mm

 
 
 


รูปที่ 8  ANeng V04A แสดงการวัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ Li-Ion 18650

 
 


รูปที่ 9  ANeng V04A แสดงการวัดกระสไฟฟ้า (DC Current)

 
 


รูปที่ 10  ANeng V04A แสดงการวัดความต้านทานของ Mini Rheostat
 

 
  3. เปรียบเทียบการวัดระหว่าง ANeng Q, ANeng V04A และ UNI-T UT33D
การทดสอบเบื้องต้นได้เปรียบเทียบการวัดค่า DC Voltage, AC Voltage และ DC Current ตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 9 - 10 และตารางที่ 1 - 3 ซึ่งจะเห็นได้ว่า Multieter ANeng Q1 และ V04A วัดค่าต่างๆได้ใกล้เคียงกันมาก
 
 


รูปที่ 11  เปรียบเทียบการวัด DC Voltage ระหว่าง ANeng Q1 กับ ANeng V04A

 
 

Table 1  DC Voltage Measurement Comparison (V)

 
 
  ANeng Q1 ANeng V04A UNI-T UT33D  
  3.867 3.874 3.85  
  4.461 4.46 4.45  
  7.815 7.82 7.83  
  10.540 10.55 10.51  
  12.350 12.36 12.31  
 
     
 

Table 2  AC Voltage Measurement Comparison (V)

 
 
  ANeng Q1 ANeng V04A UNI-T UT33D  
  226.6 226.3 227  
 
 


Table 3
  DC Current Measurement Comparison (
mA)

 
 
  ANeng Q1 ANeng V04A UNI-T UT33D  
  200.5 199.6 200  
  350.8 349.3 350  
  502.5 500.5 510  
  752.4 749.3 760  
  1,000 999.1 1,010  
  1,252 1,252 1,270  
  1,506 1,506 1,520  
  1,800 1,800 1,820  
 
 


Table 4
  Resistance Measurement Comparison (
Ohms)

 
 
  ANeng Q1 ANeng V04A UNI-T UT33D  
  280.1 280 280  
  8,400 8,380 8,380  
  10,920 10,890 10,900  
 
 รูปที่ 12  เปรียบเทียบ Multimeters ANeng Q1, ANeng V04A และ UNI-T UT33D

 
  หมายเหตุ
1. บทความนี้เป็นการเผยแพร่และแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้งาน ผู้เขียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาแสดง
2. ผู้ที่สนใจ สามารถค้นหาอุปกรณ์ได้จากเว็บไซต์ AliExpress.com
 


จากวันที่ 16 .. 2562
ปรับปรุงล่าสุด 3 .. 2562