Digital Photography  Audio & Video  Computer Accessories  Software Applications  Miscellaneous | Home                    
....

Nano Spray Machine
(
เครื่องพ่นแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ)

 

การพ่นแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค อาจทำได้หลายวิธี เช่นใช้ขวดที่มีหัวฉีดแบบสเปรย์ เหมาะสำหรับการฉีดพ่นมือ สิ่งของและบริเวณที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่ถ้าต้องการฉีดพ่นของจำนวนมากๆและพื้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ควรใช้เครื่องฉีดพ่นแบบ Nano Spray Machine หรือ Nano Spray Gun แบบไร้สาย ใช้ไฟจาก Rechargeable Battery ภายในตัวเครื่อง และมีขวดเก็บน้ำยาขนาดใหญ่ เช่น 300, 500 หรือ 800 มิลลิลิตร จากการระบาดของเชื้อ Covid-19 ทำให้มีความต้องการใช้เครื่อง Nano Spray Machine เป็นจำนวนมากเพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคต่างๆเท่าที่จะทำได้ในระดับหนึ่ง เช่น ฉีดพ่นที่มือ พ่นที่กล่องและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เอกสาร ซองจดหมาย ถุงต่างๆ และทิ้งระยะไว้สัก 5 - 15 นาที ซึ่งส่วนมากก็จะใช้ฉีดพ่น Ethyl Alcohol ความเข้มข้น 70 - 75 %

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างเครื่องพ่นแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโ ดยเครื่องนี้มีขนาด ยาว x สูง x กว้าง 22 x 20 x 6 .,. และเมื่อใส่แอลกอฮอล์เต็มขวด มีน้ำหนักรวมเพียง 730 กรัม จึงใช้งานสะดวก
 

 
 

หมายเหตุ :   การใช้เครื่องพ่นแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อนั้น มีคำแนะนำ ข้อสังเกต เช่น :

1)  ถ้าใช้แอลกอฮอล์ ควรระวังเรื่องการติดไฟ ไม่ควรพ่นใกล้วัตถุที่มีความร้อนสูง  ถ้ามีละอองฝอยฟุ้งกระจายหรือละอองมีความแรงมากไป ให้ปรับลดความแรงลงโดยทุกเครื่องจะมีปุ่มปรับมาให้ (ขวด Spray แบบกดหรือแบบฉีดพ่น บางแบบก็มีแรงดันมาก ทำให้น้ำยาพุ่งออกไปค่อนข้างแรง) ควรระวังอย่าให้ละอองฝอยเข้าตา จมูก ควรใส่หน้ากากขณะพ่น และเนื่องจากแอลกอฮอล์ต้องใช้เวลาในการฆ่าเชื้อ จึงควรพ่นให้ชุ่มพอควรและทิ้งไว้ให้แห้งรอประมาณ 5 - 15 นาที เพื่อให้แอลกอฮอล์มีเวลาฆ่าเชื้อ หรือจะพ่นซ้ำก็ได้  แล้วจึงจะนำสิ่งของนั้นมาแกะออกจากกล่องแล้วพ่นแอลกอฮอล์ที่สิ่งของนั้นอีกครั้งก่อนนำมาใช้ และควรล้างมือให้สะอาดอีกรอบหนึ่งด้วย

2)  เครื่องพ่น Nano Spray ที่มีแสงสีฟ้านั้น โดยทั่วไปน่าจะเป็นแสงจากหลอด LED ทำให้มีความสวยงามและมองเห็นละอองที่พ่นออกไป แสงดังกล่าวจึงไม่มีอันตราย แต่หากมีการใช้รังสี UV จะต้องเป็นแบบ UV-C มีความเข้มของแสงสูงและต้องใช้เวลานาน อาจจะ 15 - 30 นาที จึงจะฆ่าเชื้อโรคได้ ซึ่งคงไม่มีใครฉีดพ่นที่มือหรือสิ่งของนานขนาดนั้น ดังนั้น แสงสีฟ้าที่มีมาด้วยนั้นจึงน่าจะเป็นแค่ทำให้ดูดี สวยงาม และไม่น่าจะมีอันตราย แต่ไม่ได้ช่วยฆ่าเชื้อโรค ซึ่งประเด็นนี้ ควรมีการทดสอบพิสูจน์กันต่อไป (อนึ่ง ถ้าใครไม่สบายใจกับลำแสงสีฟ้า ก็ให้เอาเทปปิดรูที่แสงออกมาได้)

3)  เครื่องพ่น Nano Spray ช่วยให้พ่นแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อได้โดยผู้ใช้ไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งของหรือวัตถุนั้นๆ ดยเฉพาะถ้าต้องการพ่นกับกล่องพัสดุจำนวนมาก ซองเอกสาร ลูกบิดประตู ราวบันได หรือบริเวณที่เอามือเข้าไปไม่ได้ ตามซอกมุม ฯลฯ เสมือนการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่ใช้เครื่องแบบไม่ต้องสัมผัส

4)  คำแนะนำการใช้แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), กรมอนามัย

5)  กรมอนามัยแนะฉีดพ่นสารเคมีทำความสะอาด ฆ่าเชื้อให้ถูกวิธี
 

 
 
รูปที่ 1  เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค Nano Spray Machine
 
 
 
รูปที่ 2


รูปที่ 3  แสดงด้านหลังของเครื่อง
 
 
 
รูปที่ 4  แสดงการพ่นละอองฝอยแอลกอฮอล์ ขณะที่ใช้ความเร็วต่ำ
 
 
 

Notes :

 
 

1.  ในการใช้งานเครื่อง Nano Sprayer ตามรูปที่ 1 ถ้าพบว่าไม่สามารถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอลออกมาได้ คือมีแต่ลมพ่นออกมา แสดงว่าสายพลาสติกที่ใช้ดูดน้ำยาได้หลุดออกจากที่เสียบ วิธีแก้คือให้ถอดขวดน้ำยาออกมา เสียบสายพลาสติกเข้าไปใหม่และสังเกตให้รูอากาศกับรูบนแผ่นพลาสติกตรงกัน คือแผ่นพลาสติกไม่ไปปิดรูอากาศ จากนั้นใส่ขวดน้ำยาเข้าไป หมุนขวดเกลียวเข้าไปช้าๆ ระวังอย่าให้ขอบบนของปากขวดไปดันให้แผ่นพลาสติกหมุนไปปิดรูอากาศ เสร็จแล้วทดลองพ่นน้ำยา ก็น่าจะใช้ได้
2.  หากท่อพลาสติกที่ใช้ดูดน้ำยาเป็นปกติ แต่การพ่นน้ำยามีแต่ลมออกมาหรือมีแอลกอฮอล์ออกมาน้อยมาก แก้ไขได้ง่ายๆโดยใช้เข็มหรือไม้จิ้มฟันที่มีปลายแหลมๆ แหย่เข้าไปตรงกลางหัวฉีด เพื่อทำความสอาด ก็จะใช้งานได้ดีตามเดิม
(Udated @ 10/5/2022)
 

 
 
รูปที่ 5  แสดงท่อดูดน้ำยาและรูอากาศ
 
 
  Cordless Rechargeable Sprayer
 
 
  รูปที่ 6 แสดงเครื่องพ่นที่เรียกว่า Cordless Rechargeable Sprayer แบบปืน มีขวดใส่น้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ขนาดความจุ 500 มิลลิลิตร เครื่องรุ่นนี้จะพ่นน้ำยาออกมาในขนาดใหญ่กว่าเครื่องที่แสดงไว้ใน รูปที่ 4
 
 
 


รูปที่ 6  Cordless Rechargeable Sprayer
 

 
  บทความอื่นๆที่น่าสนใจ (Other Interesting Articles) :

1.  
น้ำยาฆ่าเชื้อ กับโควิด - 19 โคโรน่าไวรัส ,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ฆ่าโควิด-19 ต้องใช้แอลกอฮอล์เข้มข้นเท่าไร

3น้ำยาฆ่าเชื้อ BENZION (ขนาด 1 ลิตร ราคา 599 บาท)
4 น้ำยาฆ่าเชื้อ Ardrox 1820 (ขนาด 1 ลิตร ราคา 1,050 บาท)
5 น้ำยาฆ่าเชื้อ CHEMGENE
6.  UV Sterilization Box (บทความจาก www.somkiet.com)
7.  คำแนะนำการใช้แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), กรมอนามัย

 
 
  หมายเหตุ :   บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ในการใช้งานอุปกรณ์ Nano Spray Machine  ผู้เขียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์กับการโฆษณาหรือการขายอุปกรณ์ต่างๆที่แสดงไว้  


จากวันที่  24 .. 2564
ปรับปรุงล่าสุด :
10 .. 2565