Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

Photoelectric Switch
(สวิตช์แสงแดด)
 

 
  1. สวิตช์แสงแดด

Photoelectric Switch
หรือที่เรียกว่าสวิตช์แสงแดด เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปิด-ปิดไฟฟ้า โดยใช้แสงเป็นตัวควบคุม เช่น ถ้ามีแสงน้อย หรือใกล้จะมืด สวิตช์จะเปิด และถ้ามีแสงสว่างมากขึ้น เช่นตอนรุ่งเช้า สวิตช์ก็จะปิด ดังนั้นเราจึงนำอุปกรณ์นี้มาใช้เพื่อ เปิด-ปิดไฟฟ้าได้ เช่นใช้กับไฟประตูหน้าบ้าน ไฟรั้ว ไฟถนน ไฟสนาม ไฟระเบียงบ้าน ไฟโรงรถ เป็นต้น ทำให้ไม่ต้องมาคอยเปิด ปิด และเมื่อไม่อยู่บ้าน อุปกรณ์นี้ก็จะทำหน้าที่เปิด ปิดไฟให้ ทำให้เกิดความปลอดภัย และประหยัดด้วย
 
 
 
รูปที่ 1
  อุปกรณ์ Photoelectric Switch
 
 
 
รูปที่ 2
 
 
 
รูปที่
3
 
 
 
รูปที่ 4
 
 
 

2. การต่อวงจร Photoelectric Switch

อุปกรณ์ที่ขาย จะมีวงจรการต่อ (Circuit Diagram) เขียนไว้ที่ด้านหลังของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งการต่อสายทำได้ง่าย มีสาย 3 เส้น คือ สายสีดำ  (Source ไฟฟ้าเข้า) สายสีขาว (Neutral) และสายสีแดง (Load) รูปที่ 5 แสดงการต่อวงจร ซึ่งเราจะต่อไปยังหลอดไฟฟ้าได้หลายหลอด โดยต่อแบบขนานกันออกไป แต่ต้องระวังอย่าให้ใช้ไฟเกินพิกัดของอุปกรณ์ เช่น 500 วัตต์ หรือ  1,000 วัตต์

 
 
รูปที่ 5  การต่อวงจรเปิด-ปิดไฟ โดยใช้ Photoelectric Switch
 
 
 

3. Photoelectric Switch แบบอื่นๆ

วิตช์แสงแดดมีขายหลายยี่ห้อ หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ราคาอันละประมาณ 250 - 350 าท
 

 
 
รูปที่
6
 

 
 
 

หมายเหตุ

ผู้เขียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดง
/ ทดสอบ และเขียนอธิบายการใช้งานไว้ในเว็บไซต์นี้ ถ้าผู้ใดสนใจจะซื้อไปใช้ กรุณาหาตามศูนย์การค้าชั้นนำ หรือค้นหาจากเว็บไซต์ต่างๆได้

 
 


จากวันที่ 18.ย. 2556
ปรับปรุงล่าสุด : 28 มิ.. 2565