Digital Photography  Audio & Video  Computer Accessories  Software Applications  Miscellaneous | Home                    
....

เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา
(Portable Electrocardiogram ECG / EKG)

 

หลายๆคนจะมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ เต้นผิดจังหวะ เต้นช้าไป เต้นเร็วไป ฯลฯ การตรวจเบื้องต้นที่ทำได้ง่ายและถูกที่สุดคือ ใช้ Oximeter วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งปกติ จะอยู่ระหว่าง 60 - 100 Beats/Minute (bpm) และค่า Oxygen ในเลือด จะอยู่ระหว่าง 95 - 100 ถ้าพบว่าผิดปกติ เช่นอัตราการเต้นของหัวใจ ต่ำลง เช่น 25 bpm ค่า Oxygen ในเลือดก็จะต่ำลงมา เช่น 80 และจะมีอาการเวียนหัว หน้ามืด อาจวูบ เป็นลมได้

ถ้าตรวจง่ายๆแบบข้างต้นแล้วไม่แน่ใจก็ควรไปพบแพทย์โรคหัวใจ ซึ่งโดยทั่วๆไป จะให้ทำการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ที่เรียกว่า Electrocardiogram (ECG หรือ EKG) แล้ววินิจฉัยผลเบื้องต้นจากการอ่านกราฟ หรือตรวจด้วยวิธีอื่นๆ เช่น
การเดินสายพาน (Exercise Treadmill Stress Test), การตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (24 Hours Holter Monitoring), Cardiac CT Scan (เอกซเรย์คอมพิวเตอร์), Cardiac MRI (เอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า), การทำหัตถการฉีดสีสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization) , Tilt Table Test , และ Echocadiogram

ปัจจุบันมีเครื่อง EKG แบบพกพาผลิตออกมาขายมากมาย แม้กระทั่งแบบนาฬิกาก็มี แต่กราฟที่แสดง ส่วนมากไม่ละเอียดและไม่ได้รับการรับรองในขั้น Medical-Grade หรือไม่ได้ผ่าน FDA ดังนั้นก่อนจะซื้อควรตรวจสอบก่อน

บทความนี้ ได้แสดงการทดลองนำเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา ของ AliveCor รุ่น KardiaMobile 6L ที่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์โรคหัวใจท่านหนึ่ง มาใช้ และจากข้อมูลของผู้ผลิต พบว่าเครื่องนี้ได้รับการรับรองจาก FDA ด้วย จึงน่าเชื่อถือได้ว่าเข้าขั้น Medical-Grade และผลการวัดจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้เป็น Records เพื่อให้แพทย์ทราบหรือใช้ประกอบการวินิจฉัยต่อไป

Note : 
FDA ย่อมาจาก Food and Drug Administration หมายถึง องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานจากรัฐบาลกลาง โดยคอยทำหน้าที่สอดส่องดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ยา อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องสำอางต่างๆ ของชาวอเมริกัน หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็น อย. ในสหรัฐฯ นั่นเอง
 

 
     
 

KardiaMobile 6L

รูปที่ 1 แสดงเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ KardiaMobile รุ่น 6L ซึ่งมีขนาดเล็ก 9 x 3 x 0.7 .. และหนักเพียง 24 กรัม
 

คุณสมบัติเฉพาะ

  • สามารถใช้บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อตรวจจับการเต้นผิดปกติของหัวใจของผู้ป่วย โดยสามารถส่งสัญญาณไปบันทึกในโทรศัพท์มือถือผ่าน App Kardia (รองรับทั้ง IOS และ Android) และสามารถแชร์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่าน App ต่าง ๆ เช่น Mail, Line, WhatsApp ได้
  • เป็นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแสดงผลได้ทั้งแบบ 1 ลีด (Single Lead) และแบบ 6 ลีด (Lead I, II, aVL, aVR, และ aVF) มีช่วงในการตอบสนอง (Frequency Response) ตั้งแต่ 0.5 ถึง 40 เฮิรทซ์
  • ผ่านการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการตรวจจับคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ ชนิด Atrial Fibrilation, Bradycardia และ Tachycardia
  • ใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเทียม 3V CR2016 Coin Cell สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
  • สามารถเก็บบันทึกข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจไว้ในหน่วยความจำภายในเครื่องโทรศัพท์ได้ แต่ละเหตุการณ์สามารถ บันทึกได้ไม่น้อยกว่า 30 วินาที
  • ใช้วิธีการส่งสัญญาณไปที่โทรศัพท์ โดยใช้ บลูทูธ (Bluetooth)
  • มีระบบแปลงสัญญาณ A/D ที่มีความละเอียด (Resolution) ไม่น้อยกว่า 16 บิท โดยมีการสุ่มสัญญาณ (A/D Sampling Rate) ไม่น้อยกว่า 300 samples/second
 
 
รูปที่ 1  เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา (Portable ECG/EKG)
 
 
 
รูปที่ 2  ด่นหน้าและด้านหลังอุปกรณ์ KardiaMobile 6L
 
 
 

 

 
 
รูปที่ 3  การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ Single-Lead ลงโทรศัพท์มือถือ
 
 
 
รูปที่ 4  การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 6-Lead ลงโทรศัพท์มือถือ
 
 
 


รูปที่ 5  กราฟแสดงคื่นไฟฟ้าหัวใจ บันทึกแบบ Single-Lead
 

 
     
 
รูปที่ 5  กราฟแสดงคื่นไฟฟ้าหัวใจ บันทึกแบบ 6-Lead
(
การบันทึกกราฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 6 - Lead  1 ชุด ไฟล์ .pdf ใช้ความจุประมาณ 307 kBytes และถ้าบันทึกแบบ Single-Lead ใช้ความจุ 60 kBytes)

 
 
  CMate
 
 
  CMate
 
 
  บทความอื่นๆที่น่าสนใจ (Other Interesting Articles)

1.  หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (Bradycardia) 

2 หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ (Tachycardia)

3. 
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (ECG / EKG)

4.  เครื่อง Holter การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบกติดตัว


5 . ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว (Atrial Fibrillation หรือ AF หรือ A-Fib)

6. 
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocadiography), Thailand Online hospital

7. 
ไขข้อสงสัยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบน Apple Watch

8.  Echo หัวใจ (Echocardiogram)
 
 
  หมายเหตุ   บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ในการใช้งานอุปกรณ์ Portable ECG / EKG  โดยให้ข้อมูลเบื้องต้นแบบง่ายๆ ผู้เขียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์กับการโฆษณาหรือการขายอุปกรณ์ต่างๆที่แสดงไว้แต่อย่างใด  


จากวันที่  11 .. 2564
ปรับปรุงล่าสุด :  15 .. 2564