Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home

Portable Refrigerator / Freezer
(
ตู้เย็น / ตู้แช่ขนาดเล็ก)
 

  ตู้เย็นหรือตู้แช่ขนาดเล็กที่ใช้สำหรับติดไปกับรถยนต์หรือนำไปใช้นอกสถานที่ เช่น ไป Camping รือจัดงานในสวน นั้น ใช้ได้กับไฟฟ้า 12 V, 24 V ละ 220 V ีให้เลือกใช้หลายขนาด เช่น มีขนาดบรรจุภายใน 24.4 x 23.0 x 20.9 .. ึ้นไปจนถึง 33.0 x 28.0 x 41.1 .. และมีน้ำหนัก 6.9 - 14.4 ิโลกรัม โดยประมาณ ในการนำไปใช้งานควรจะต้องคำนึงถึงขนาดบรรจุภายในและน้ำหนักที่จะต้องยกไปด้วย

รูปที่
1 สดงเครื่องแช่เย็น Freezer นาดเล็กของ Alpicool ุ่น C12 ี่มีขนาดบรรจุภายใน (ว้าง x ึก x ูง) 24.4 x 23.6 x 20.9 .. และมีน้ำหนักประมาณ 7 กิโลกรัม ใช้ได้กับไฟฟ้าที่มีแรงดัน 12, 24 และ 220 V โดยมี สายไฟแยกและ Adaptor ให้ รูปที่ 2 แสดงส่วนของช่องเก็บอาหาร เครื่องดื่ม ที่มีความจุพอสมควร ไม่ใหญ่พอสำหรับการใส่ขวดทรงสูงขนาด 640 cc เช่นขวดไวน์ ขวดเบียร์ แต่สามารถแช่ขวดน้ำอัดลม กระป๋องสูงที่มีความจุ 500 cc ได้หลายกระป๋อง
 
 

 

 

 


รูปที่ 1  ตู้เย็นขนาดเล็ก (Portable Refrigerator / Freezer) Alpicool C12
 

 
 


รูปที่ 2  ส่วนของช่องเก็บของ อาหาร เครื่องดื่มภายใน
 

 
 


รูปที่ 3  ส่วนควบคุมและจอ LCD
 

 
 


รูปที่ 4  ทดสอบการใช้ไฟฟ้า

 
  ทดสอบการใช้งาน

การทดสอบการใช้งานทำโดยต่อตู้เย็นขนาดเล็กเข้ากับระบบไฟ 220 V แล้วเปิดการทำงาน เครื่องจะไฟฟ้าประมาณ 26.4 วัตต์ (รูปที่ 4) และเริ่มทำความเย็นได้อย่างเร็ว แต่อุณหภูมิภายในช่องที่ใส่ของ จะลดลงได้มากถึง -20 องศาเซลเซียสหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature) และการระบายความร้อนออกจากเครื่อง

รูปที่ 5 แสดงกราฟการลดลงของอุณหภูมิในช่องบรรจุของ เทียบกับเวลาที่เครื่องทำงาน ซึ่งในขณะที่ทำการทดสอบมีอุณหภูมิแวดล้อมสูงถึง 32 C ทำให้ตู้เย็น/ตู้แช่นี้ลดอุณหภูมิในช่องบรรจุของลงได้จาก 32 C เป็น 0 C ในเวลาประมาณ 22 นาฑี และลดอุณหภูมิได้ต่ำสุดเพียง -6 Cในเวลา 1 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม การแช่เครื่องดื่มหรือการเก็บน้ำแข็งในตู้แช่นี้ ก็ถือว่าใช้ได้ผลดี

หมายเหตุ : ในกรณีที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำลง หรือในตอนค่ำ เครื่องสามารถทำความเย็นได้ถึง -10 C (ตามรูปที่ 3)
 

 
 


รูปที่ 5  ราฟแสดงการลดลงของอุณหภูมิในช่องบรรจุของเทียบกับเวลา
 

 
 

 

บทความและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ :


1. Alpicool Portable Refrigerator C12, YouTube.
2. Alipcool C12 Car Refrigerator/Portable Fridge/Overlanding Car Fridge, YouTube.

 
     
  หมายเหตุ   บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ในการใช้งาน Portable Refrigerator  ผู้เขียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์กับการโฆษณาหรือการขายอุปกรณ์ต่างๆที่แสดงไว้  


วันที่ 27 .. 2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30 .. 2566