Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home
....

การใช้รีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ เพื่อประหยัดพลังงาน
(Energy Saving -  Air-Conditioner Remote Control)

  เครื่องปรับอากาศ หรือ Air-Conditioner  ีใช้กันในบ้านและสำนักงานมากมาย และเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟมากทีเดียว ค่าไฟฟ้าต่อเตรื่องต่อชั่วโมง อาจจะถึง 5 าท ดังนั้นหากไม่ระมัดระวังในการใช้ ก็จะสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้ามาก  ได้มีผู้พยายามหาวิธีลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศกันมากพอสมควร เช่น การออกแบบให้ประหยัดไฟฟ้ามากขึ้น และ การออกแบบเครื่องปรับอากาศระบบ Inverter อกจากนั้น ก็ได้มีการประดิษฐ์อุปกรณ์มาทำงานร่วมกับเครื่องปรับอากาศอีกหลายอย่าง

 
 

รูปที่ 1  เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
   
รูปที่ 2  รีโมทคอนโทรล และการตั้งเวลา เปิด ปิด

รูปที่ 3  รีโมทคอนโทรล อีกรุ่นหนึ่ง และการตั้งเวลา เปิด ปิด

 
 
การประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศ
มีผู้เขียนแนะนำวิธีการไว้หลายอย่าง  ดังนี้

1.  ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมงสำหรับเครื่องปรับากาศทั่วไป และ 30 นาที สำหรับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5

2.  หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อลดการเปลืองไฟในการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

3.  ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กำลังสบายอุณหภูมิที่ตั้งต่ำลง 1 องศา เช่น จาก 25 เป็น 24 องศา จะต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5-10

4.  ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตูช่องแสง และปิดประตูห้องทุกครั้งที่เปิดครื่องปรับอากาศ

5.  ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสีย และใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในาคาร

6.  ติดตั้งฉนวนกันความร้อนโดยรอบห้องที่มีการปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร

7.  ใช้มูลี่กันสาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความร้อนตามหลังคาและฝาผนังเพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป

8.  หลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ห้องปรับอากาศ ติดตั้งและใช้อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดประตูในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ (Door Closer)

9.  ควรปลูกต้นไม้รอบๆ อาคาร เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้นให้ความเย็นเท่ากับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน หรือให้ความเย็นประมาณ 12,000 บีทียู

10. ควรปลูกต้นไม้เพื่อช่วยบังแดดข้างบ้านหรือเหนือหลังคา เพื่อเครื่องปรับอากาศจะไม่ต้องทำงานหนักเกินไป

11. ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับดิน จะทำให้บ้านเย็น ไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเย็นจนเกินไป

12. ในสำนักงาน ให้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้

13. ไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเริ่มงาน และควรปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกใช้งานเล็กน้อย เพื่อประหยัดไฟ

และผู้เขียนขอเพิ่มอีกคือ
. ลดการใช้เครื่องปรับอากาศลง คือเปิดเมื่อจำเป็น ถ้าอากาศไม่ร้อนมาก ก็ให้ใช้พัดลมแทน และสำหรับห้องนอน ก็พยายามลดชั่วโมงการใช้ลง โดยตั้งเวลาปิดเครื่อง
. ใช้พัดลมควบคู่กับเครื่องปรับอากาศ เพื่อหมุ่นเวียนอากาศและกระจายความเย็นซึ่งอาจทำให้ปรับตั้งอุณหภูมิสูงขึ้นได้ เช่นจาก 25 องศา เป็น 26 องศา ทำให้ประหยัดพลังงานได้อีก


                                                   รูปที่ 4  ตัวอย่างการตั้งเวลา เปิด ปิด

การใช้รีโมทคอนโทรลตั้งเวลา เปิด ปิด เครื่องปรับอากาศ
รีโมทคอนโทรลของเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ๆ จะมีหน้าจอ LCD สดงสถานะการทำงาน และมีปุ่มให้ตั้งเวลา เปิด ปิด เครื่องได้ เราสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการประหยัดพลังงานได้ เช่นตั้งเวลาให้เครื่องเปิด เวลา 23.30 . และ ปิด เวลา 05.00 . ซึ่งหมายความว่า เราอาจจะเข้านอนเวลาประมาณ 23.30 . และให้ปิดแอร์ เวลา 05.00 .รือเร็วกว่า เพื่อประหยัดพลังงาน เพราะในตอนเช้า อากาศยังเย็นอยู่ ไม่จำเป็นจะต้องเปิดแอร์  วิธีนี้ อาจประหยัดการใช้แอร์ไปได้วันละอย่างน้อย 1 - 1.5 ชั่วโมง  หรือประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละ 150 - 200 าท

สำหรับการตั้งรีโมทเพื่อเปิด ปิด เครื่องปรับอากาศ ตามตัวอย่างในรูปที่
4 ถ้ายังไม่ถึงเวลาที่เครื่องจะทำงาน แต่เราต้องการเปิดเครื่องก่อน ก็ทำได้โดยกดรีโมทที่ปุ่ม Start

อุปกรณ์เสริมเพื่อการประหยัดพลังงาน
ได้มีการประดิษฐ์อุปกรณ์ ที่เรียกว่า  i Saver  ที่นำมาใช้ร่วมสนับสนุนการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะเมื่อเครื่องปรับอากาศหยุดการทำงาน เครื่อง i Saver จะทำให้พัดลมที่ต่อพ่วงอยู่ทำงานเพื่อระบาย หรือกระจายความเย็นส่วนที่เหลืออยู่ได้ในระดับหนึ่ง

 
รายละเอียดอุปกรณ์
i Saver ดูได้จาก www.i-saver.co.th   าคาเครื่องละประมาณ 2,000 าท
 


จากวันที่ 11 .. 2553