Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

ไฟฟ้าแสงสว่างสแตนด์บาย และโคมไฟฉุกเฉิน
(Standby & Emergency Light)

  ไฟฟ้าในประเทศไทย แม้ว่าจะมีใช้กันอย่างกว้างขวางและกระจายไปทั่วประเทศ แต่ก็ยังมีปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยๆ เช่น เวลาฝนฟ้าคะนอง หรือมีฟ้าผ่าก็อาจจะเกิดไฟฟ้าดับ บางครั้งกิ่งไม้ไปพาดสายไฟฟ้าแรงสูง บางครั้งรถชนเสาไฟฟ้า ฯลฯ ก็เกิดไฟฟ้าดับขึ้นได้ เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ เราก็จะแจ้งไปที่การไฟฟ้า ซึ่งจะใช้เวลาในการแก้ไข บางครั้งก็ใช้เวลานานเป็นชั่วโมง ในระหว่างนั้นชาวบ้านทั่วไปก็ต้องจุดเทียน ซึ่งดูแล้วน่ารำคาญ ล้าสมัย และเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ แม้ว่าผู้เขียนจะอยู่ในกรุงเทพฯ แต่ก็ต้องผจญกับปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยๆ ดังนั้นจึงต้องจัดหาไฟฟ้าแสงสว่างสแตนด์บาย เอาไว้ใช้ในบ้าน ชั้นล่าง 1 อันและชั้นบนอีก 1 อัน  
 
 

1. ไฟฟ้าแสงสว่างสแตนด์บายแบบ Portable
ไฟฟ้าแสงสว่างสแตนด์บาย
บบนี้ มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ยกไปมาได้สะดวก มีการออกแบบที่สวยงาม ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ ประหยัดพลังงาน F6T5 จำนวน 2 หลอด มีสวิทช์เลือกให้หลอดไฟติด 1 หลอด หรือ 2 หลอด ก็ได้ ภายในมีแบตเตอรี่ 6 โวลท์ ความจุ 4.5 แอมแปร์ - ชั่วโมง ซึ่งหาซื้อได้ทั่วไป
 

รูปที่ ไฟฟ้าแสงสว่างสแตนด์บายแบบ Portable

รูปที่
ภาพภายในเครื่อง แสดงแบตเตอรี่ หม้อแปลง และแผงวงจร

รูปที่ ไฟฟ้าแสงสว่างสแตนด์บายแบบ Portable รุ่นที่ใหม่ขึ้น

การใช้งาน


1. ใช้เป็นไฟฟ้าแสงสว่างแบบ Standby  เลื่อนสวิทช์เลือกให้หลอดไฟติด 1 หลอด หริอติด 2 หลอด แล้วเสียบปลั๊กเข้ากับไฟบ้าน 220  V. ซึ่งโดยปกติหลอดฟลูออเรสเซนต์ จะไม่ติด แต่ถ้าเกิดไฟฟ้าดับ หลอดก็จะติดเอง โดยใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ภายในเครื่อง ซึ่งถ้าชาร์จไฟฟ้าเต็มที่ และเป็นแบตเตอรี่ใหม่ เปิดไฟ 2 หลอด ก็จะติดอยู่ได้ ประมาณ 7 ชั่วโมง และถ้าเปิดไฟ 1 หลอด ก็จะติดอยู่ได้ประมาณ 10 ชั่วโมง

2. ใช้เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง แบบ Portable สำหรับการใช้ทั่วๆไป เช่น ใช้ในรถยนต์ หรือส่องสว่างในกรณีซ่อมรถยนต์ หรือทำงานที่ใช้ส่องสว่างในที่มืด ใช้เมื่อไปปิคนิค ตั้งแคมป์ ใช้ในยามฉุกเฉิน เป็นต้น

3. มื่อเสียบปลั๊กไฟฟ้าไว้ เครื่องจะทำการชาร์จแบตเตอรี่ และใช้ไฟฟ้า 6 วัตต์ หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าเดือนละประมาณ 18 าท ถ้าเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลา

4. อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วย ในกรณีของผู้เขียนใช้งานได้ประมาณ 3 ปี ก็ต้องเปลี่ยน โดยซื้อมาแล้วบัดกรีสายไฟฟ้าที่ต่อเข้าที่ขั้วบวก และขั้วลบ จากนั้นก็ทำการชาร์จไฟจนเต็ม แล้วใช้งานได้
                  

แบตเตอรี่ที่ใช้

เป็นแบตเตอรี่
6 โวลท์ ความจุ 4.5 แอมแปร์ - ชั่วโมง หาซื้อได้ตามห้างชั้นนำ เช่น Home Pro, HomeWorks ราคา ( ณ มิ.. 2554) ประมาณ 235 บาท

Spec. โดยย่อ
  Rechargeable battery: 6V 4.2 Ah
  Fluorescent lamp: 2 x F6T5
  Operating time:
Approx. 10 hours (1 x F6T5, fully charged)
Approx. 7 hours (2 x F6T5, fully charged)
  Recharging time: 10 - 15 hours
  Dimensions: 100 (W) x 135 (L) x 295 (H) mm
  Weight: 1.6kg
  Rated voltage: AC 220 - 240 V 50/60 Hz

 

 
2. ไฟฟ้าแสงสว่างแบบ Emergency Light

ไฟฟ้าแสงสว่างสแตนด์บาย หรือโคมไฟฉุกเฉิน
(Automatic Emergency Light) มีหลายรุ่น หลายแบบ สำหรับบ้านอยู่อาศัย โคมไฟฉุกเฉิน แบบเล็กๆ ที่มีหลอดไฟขนาด 6 V  6 W  จำนวน 2 หลอด ก็นับว่าเพียงพอ โดยภายในเครื่องจะมีแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบปิดมิดชิด ขนาด 6 V 4.5 Ah จำนวนเพียง 1 ลูก สำรองจ่ายไฟได้ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที ซึ่งถ้าจะให้สำรองจ่ายไฟฟ้าได้นานขึ้น ก็ให้เปิดโคมไฟเพียง 1 หลอด  เครื่องนี้ในขณะชาร์จไฟบ้าน จะใช้ไฟฟ้า 6 วัตต์ ถ้าเสียบไฟฟ้าไว้ตลอดเวลา จะเสียค่าไฟฟ้าเดือนละประมาณ 18 บาท
 


รูปที่ 4  โคมไฟฟ้าฉุกเฉินขนาดเล็ก

 

 
รูปที่ 5  ภาพภายในเครื่อง

 

3. ไฟฟ้าแสงสว่างสแตนด์บายและไฟฉายฉุกเฉิน (Sanyo NL-F570)
ไฟฟ้าแสงสว่างสแตนด์บายพร้อมไฟฉายฉุกเฉิน แบบ
Portable ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่ง
-  ทำงานอัตโนมัติเมื่อไฟดับ
- สามารถใช้งานเป็น ไฟฉาย ถือพกพาได้ 
- ประกอบด้วยหลอดไฟ 3 ดวง ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 7 ชั่วโมง
    = เปิดไฟ Fluorescent 1 ดวง  ส่องสว่างได้ต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง
    = เปิดไฟ Fluorescent 2 ดวง  ส่องสว่างได้ต่อเนื่อง 5 ชั่วโมง
    = เปิดไฟพร้อมกัน 3 ดวง ส่องสว่างได้ต่อเนื่อง 2.5 ชั่วโมง
- ขนาด 96 x 324 x174 mm.
 


    

Reference :


1. Panasonic Standby Light 
    สถานที่จำหน่าย ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ราคา 890 บาท (ณ ก.. 2554)
    แต่พบที่ Home Pro ราคา 759 บาท และน่าจะเอาหลอด F6T5 มาขายบ้าง
2. Sanyo Emergency Lantern
......................................................................
หมายเหตุ :  

โดยที่โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน ใช้ส่องสว่าง และส่องทางเดิน ทางออก Emergency Exit
เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ หรือมีไฟใหม้ ดังนั้น การใช้งานจึงใช้หลอดไฟฟ้าแบบ
หลอดใส้ (Incandescent) ส่องแสงคล้ายๆไฟฉาย การใช้งานจึงใช้ไฟเพียงประมาณ
1
ชั่วโมงครึ่ง  ซึ่งโดยปกติก็น่าจะเพียงพอ  แต่ถ้าใช้ในบ้านอยู่อาศัยในบริเวณที่มีไฟฟ้าดับ
บ่อยๆ และดับเป็นเวลานานๆ ควรจะใช้ไฟฟ้าแสงสว่างสแตนด์บาย แบบ Portable
จะดีกว่า เพราะให้แสงสว่างได้นาน 7 - 10 ชั่วโมง

 


จากวันที่ 14 มิ.ย. 2554
ปรับปรุงล่าสุด : 15 .. 2554