Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

ปั้มน้ำจุ่ม  ปั๊มแช่
(Submersible Pump)

 
 
  ปั๊มน้ำแบบจุ่ม หรือแช่ (Submersible Pump) เป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลายมานาน มีทั้งแบบที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 230 โวลท์ และ
แบบที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง
12 โวลท์ หรือใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี  การใช้งาน มีทั้งที่ใช้สูบน้ำออกจากห้องหรือจากบริเวณบ้านที่มีน้ำขัง จากสระน้ำ
บ่อน้ำ ใช้ทำน้ำพุ ใช้ปั๊มน้ำฉีดขึ้นที่สูง ใช้ฉีดน้ำล้างรถยนต์ เป็นต้น
 
 
 

วิดีโอแสดงการทำงานของปั๊มน้ำจุ่มแช่
ดูวิดีโอที่ Post ขึ้น YouTube

 
 

 
 


รูปที่ 1  เครื่องสูบน้ำ แบบจุ่ม / แช่ (Submersible Pump)


รูปที่ 2  ด้านใต้เครื่องสูบน้ำ


รูปที่ 3  Name Plate

 
  ขีดความสามารถ

ความสามารถในการสูบน้ำสูงสุดที่ระดับประมาณ 1 เมตร เท่ากับ 85 ลิตรต่อนาที หรือ 5,100 ลิตรjต่อชั่วโมง (ดูรูปที่ 4)
 
 
 


  รูปที่ 4

 
  การใช้ไฟฟ้า

เมื่อใช้ท่อขนาด 1"  ที่ระดับสูบ 0.5 เมตร เหนือปั๊ม ใช้ไฟฟ้าประมาณ 226 วัตต์  และถ้ายกสายยางขึ้นสูง 2 เมตร  การใช้ไฟฟ้า จะประมาณ 212 - 220 วัตต์


ถ้าใช้ท่อขนาด 5/8"  โดยต่อเข้ากับอะแดปเตอร์ และสายยางอยู่ที่ระดับ 0.5 เมตร เหนือตัวปั๊ม  จะใช้ไฟฟ้าประมาณ 202 วัตต์
 
 
  ปั๊มน้ำจุ่ม / แช่ แบบมีลูกลอย

ปั๊มน้ำจุ่ม / แช่ ที่มีลูกลอย สามารถใช้สูบน้ำโดยอัตโนมัติ โดยลูกลอยจะทำหน้าที
ควบคุมให้เครื่องทำงาน เมื่อน้ำมีระดับสูงและหยุดทำงานเมื่อน้ำมีระดับต่ำลง
 
 
 

ปั๊มน้ำจุ่ม / แช่ แบบมีลูกลอย

ปั๊มน้ำจุ่ม / แช่ ที่มีลูกลอย สามารถใช้สูบน้ำโดยอัตโนมัติ โดยลูกลอยจะทำหน้าทีควบคุมให้เครื่องทำงาน เมื่อน้ำมีระดับสูงและหยุดทำงานเมื่อน้ำมีระดับต่ำลง

 
 รูปที่ 5  ปั๊มน้ำจุ่ม / แช่ แบบที่มีลูกลอย

 
 

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม / แช่ ที่ใช้ไฟฟ้า 12 โวลท์ (DC)

ใช้ต่อกับแบตเตอรี่ 12 โวลท์ ก็ได้ เป็นปั๊มจุ่ม หรือปั๊มแช่ สามารถต่อตรงกับแบตเตอรี่ ใช้งานสูบน้ำได้เลย ทุกที่ ทุกเวลาโดยต่อตรงกับผงโซลาร์เซลล์ขนาด 20 - 40 W สำหรับปั๊มน้ำที่มีขนาดเล็ก สูบน้ำได้ 2,700 - 4,000 ลิตรต่อนาทีสามารถสูบน้ำได้ทันที ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ออกแบบให้ทำงานร่วมกับระบบสูบน้ำพลังแสงแดดหลายรูปแบบ สามารถสูบน้ำได้ตลอดเวลา ไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ไปชาร์จไฟ หรือถ้าจะ
 
 
 

 
  References :

1 ปั๊มจุ่ม (ปั๊มไดโว่ หรือ ปั๊มแช่), Somchai DIY YouTube
2. 
ทดสอบปั๊มน้ำ 12 V DC, YouTube

 
 
 


จากวันที่ 10 .ย. 2554
ปรับปรุงล่าสุด
: 16 .. 2554, 22 มิ.. 2565