Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

 
เครื่องปิ้งขนมปัง (Toaster) เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นิยมใช้กันมากในบ้าน หอพัก คอนโดมิเนียม ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ  สำหรับบ้านเรือนทั่วๆไปที่ใช้เครื่องปิ้งขนมปัง จะใช้เครื่องขนาดเล็กที่ปิ้งขนมปังได้ครั้งละ 2 แผ่น (หรืออย่างมากก็ใช้แบบที่ปิ้งได้ครั้งละ 4 แผ่น) ซึ่งเครื่องแบบนี้มีขายมากมายหลายยี่ห้อ และยังมีสินค้าที่ไม่ระบุยี่ห้อที่มีราคาถูก ขายในเว็บไซต์ต่างๆ การใช้เครื่องปิ้งขนมปังควรจะต้องคำนึงถึงคุณภาพ ความคงทน และความปลอดภัย และควรเป็นเครื่องที่ผลิตได้มาตรฐาน

1. หลักการทำงานของเครื่องปิ้งขนมปัง

หลักการง่ายๆคือใช้แผงลวดทำความร้อน (ลวด Nichrome) จำนวน 4 แผง ให้ความร้อนในการปิ้งขนมปัง ตามเวลา น้อย หรือ มาก ที่ตั้งโดยปุ่มปรับระดับการปิ้งหรือที่เรียกกันว่า ปุ่มปรับความร้อน ในการเริ่มทำงาน เมื่อใส่ขนมปังลงไปในช่องแล้วก็กดคันโยกลงไปจนสุด สวิตช์จะเปิดไฟฟ้าเข้าไปในแผงทำความร้อนพร้อมกับแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnet) ซึ่งแม่เหล็กไฟฟ้าจะดูดแผ่นเหล็กที่คันโยกเอาไว้ เมื่อเครื่องทำงานไปครบเวลาที่ตั้ง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะสั่งตัดไฟแผงทำความร้อนและแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะไม่ดูดคันโยก ทำให้ขนมปังกระเด้งขึ้นมา (ูปที่ 1)
 


รูปที่ 1  กลไกภายในและแผงวงจรควบคุมการทำงานของเครื่องปิ้งขนมปัง
 

2. ข้อควรระวังในการใช้เครื่องปิ้งขนมปัง

1.  เครื่องที่ใช้ควรได้รับมาตรฐาน มอก. มีปลั๊กไฟแบบ 3 ขา มีขา Ground เพื่อช่วยป้องกันไฟฟ้าดูด
2.  ทดลองใช้โดยตั้งปุ่มปรับระดับการปิ้งหรือปรับระดับความร้อนที่ระดับต่ำๆก่อน เช่น ระดับ 1 - 3 และทดลองดูจนได้การปิ้งตามที่ต้องการ เช่น ขนมปังขนาดเล็ก ใช้ความร้อนระดับ 2 ขนมปังขนาดใหญ่ขึ้นใช้ความร้อนระดับ 3
3.  การปรับระดับการปิ้งที่ระดับสูงๆ เช่น ระดับ 6 - 7 จะทำให้แผงลวดทำความร้อนทำงานนานมากขึ้นจึงร้อนจัด ซึ่งมีผลคือทำให้ขนมปังใหม้เกรียม และอาจทำให้เส้นลวดทำความร้อนมีอายุการใช้งานสั้นลง
4.  ไม่ควรตั้งเครื่องปิ้งขนมปังใกล้หรือใต้ผ้าม่านหรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย เพราะอาจเกิดขนมปังใหม้ติดไฟและลุกลามได้
5.  ในระหว่างการใช้เครื่องปิ้งขนมปัง ควรดูแลอยู่ใกล้ๆเพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำงานตามปกติ
6. 
เครื่องปิ้งขนมปังมีลวดทำความร้อนขนาดเล็กและร้อนจัดมาก ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง อย่าเอาที่คีบขนมปังที่เป็นโลหะ มีด ส้อม หรือวัสดุมีคม แหย่เข้าไปในช่องใส่ขนมปัง เพื่อคีบหรือแคะเอาขนมปังออก เพราะอาจพลาดไปทำความเสียหายกับแผงลวดทำความร้อนหรือทำให้เส้นลวดขาดได้ (รูปที่ 2)  และอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูด
7. 
ถ้าต้องการปิ้งขนมปังต่อเนื่อง ควรเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วินาที เพื่อให้ความร้อนในเครื่องลดลงบ้าง มิฉะนั้น ในการปิ้งต่อไปขนมปังอาจใหม้เกรียมได้เพราะมีความร้อนสะสมอยู่


รูปที่ 2  แผงลวดทำความร้อน (Nichrome) ที่เส้นลวดขาด
 

3. ตัวอย่างการใช้เครื่องปิ้งขนมปัง รุ่นใหม่ๆ

เครื่องปิ้งขนมปังรุ่นใหม่ๆ (ปี 2565) มีทั้งแบบธรรมดาและแบบที่ได้รับการพัฒนามีคุณสมบัติที่ดีขึ้น เช่น
1.  ปิ้งขนมปังได้สม่ำเสมอทั้ง 2 ด้านโดยมีตะแกรงขยับได้เพื่อจัดขนมปังให้ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างแผงลวดทำความร้อน
2.  ขนมปังจะกรอบและอร่อยกว่าขนมปังที่ปิ้งโดยเครื่องแบบเก่าๆ
3.  มี Features เช่น การยกเลิกการปิ้งเมื่อต้องการ, การอุ่นขนมปัง, การละลายน้ำแข็ง (Defrost)
4.  มีตะแกรงด้านบนสำหรับอุ่นหรือย่างขนมปัง เช่น Croissant หรือขนมปังก้อน
5.  มีช่องใส่ขนมปังขนาดใหญ่พอควร ทำให้สามารถใส่ขนมปังชิ้นที่ใหญ่ขึ้นได้
6 มีถาดรองเศษขนมปังที่ถอดออกมาทำความสะอาดได้

ในบทความนี้ ได้ทดลองนำเครื่องปิ้งขนมปังรุ่นใหม่
2 ครื่องมาใช้งาน ได้แก่ Sharp KZ-2S02 (ราคา 890 บาท) ละ Simplus (าคา 450 าท)

เครื่องปิ้งขนมปัง Sharp KZ-2S02
มีคุณสมบัติ คือ
1)  ด้รับมาตรฐาน มอก. ีปลั๊กไฟแบบ 3 า มีขา Ground
2) 
ีปุ่มปรับระดับการปิ้งได้ 7 ะดับ
3)  ีปุ่มยกเลิกการปิ้ง, ุ่มอุ่นขนมปัง และปุ่ม Defrost
4) 
ีตะแกรงด้านบนที่กดพับเก็บได้ ใช้สำหรับอุ่นหรือย่างขนมปัง
5)  ีตะแกรงจัดขนมปังให้ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างแผงลวดทำความร้อน
6)  มีถาดรองเศษขนมปังที่ถอดออกมาทำความสะอาดได้
7)  ีช่องใส่ขนมปังขนาดใหญ่ขึ้น (ฉพาะบริเวณที่ใส่ขนมปังลงไป วัดได้ 3 x 12.5 .)

ากการใช้งาน พบว่าเครื่องปิ้งขนมปังนี้ ปิ้งขนมปังได้ดี ปิ้งได้สม่ำเสมอทั้ง 2 ้าน ทำให้ขนมปังกรอบและอร่อย ถ้าปิ้งขนมปังปอนด์ขนาดเล็ก ใช้เวลาประมาณ 1 าที 20 ินาที และถ้าปิ้งขนมปังแผ่นขนาดมาตรฐาน ใช้เวลาประมาณ 1 าที 50 ินาที ใช้ไฟฟ้าประมาณ 800 ัตต์ เมื่อปิ้งเสร็จ ขนมปังจะถูกยกขึ้นมาสูงกว่าขอบบนของเครื่องมากพอควร ทำให้จับหรือคีบออกมาได้โดยง่าย
 

 
 
รูปที่ 3  เครื่องปิ้งขนมปัง Sharp รุ่น KZ-2S02
 
 
 
รูปที่ 4  เครื่องปิ้งขนมปัง Sharp รุ่น KZ-2S02 ขณะยกตะแกรงอุ่น/ย่างขนมปังขึ้น
 
 
 
รูปที่ 5  ปุ่มปรับระดับความร้อน (ดัดแปลงให้มองจากด้านบนเห็นได้ถนัด)
 
 
 
รูปที่ 6  ตะแกรงจัดขนมปังให้ตั้งตรงกลางระหว่างแผงลวดทำความร้อน


รูปที่ 7  ขณะทำการปิ้งขนมปัง ใช้ไฟฟ้าประมาณ 795 - 800 วัตต์
 
 
 
รูปที่ 8   ขนมปังที่ปิ้งเสร็จแล้วจะถูกยกขึ้นสูง หยิบออกได้ง่าย
 
 
 

เครื่องปิ้งขนมปัง Simplus

มีคุณสมบัติ คือ
1)  ใช้ปลั๊กไฟ 2 ขา (ไม่มีขา Ground)
2) 
ปุ่มปรับระดับการปิ้ง ไม่มีเลข 1 - 7 แต่แสดงตามรูปที่ 11
3) 
มีปุ่มยกเลิกการปิ้ง, ปุ่มอุ่นขนมปัง, และปุ่ม Defrost
4) 
มีตะแกรงสำหรับวางขนมปังด้านบนของเครื่องที่แยกออกมาต่างหาก
5)  มีถาดรองเศษขนมปังที่ถอดออกมาทำความสะอาดได้
6)  ขณะปิ้งขนมปัง ใช้ไฟฟ้าประมาณ 780 วัตต์

จากการใช้งาน พบว่าเครื่องนี้ปิ้งขนมปังได้ดีพอควร ปุ่มปรับระดับการปิ้งและคันโยกขนมปัง อาจจะดูบอบบาง และเมื่อปิ้งขนมปังเสร็จแล้ว ขนมปังจะถูกยกขึ้มา แต่ถ้าเป็นขนมปังแผ่นขนาดเล็ก จะถูกยกไม่พ้นขอบบนของเครื่อง ทำให้ต้องคีบออกมา อย่างไรก็ตาม เครื่องปิ้งขนมปังนี้มีราคาถูกและมี Features มาก จึงทำให้เป็นที่น่าสนใจ สำหรับความคงทนนั้น จะต้องรอผลการใช้งานต่อไป
 

 
 
รูปที่ 9  เครื่องปิ้งขนมปัง Simplus
 
 
 


รูปที่ 10   เครื่องปิ้งขนมปัง Simplus และการวางตะแกรงขนมปังด้านบน
 
 
 
รูปที่ 11   ภาพด้านหน้า แสดงปุ่มควบคุมต่างๆ
 
 
 

TIPS

 
 
รูปที่ 11   เครื่องปิ้งขนมปังรุ่นเก่า National มีอายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี ยังใช้ได้อยู่
(ใช้ไฟฟ้า 850 วัตต์)รูปที่ 12   การตัดขนมปังปอนด์แบบที่ปรับขนาดความหนาของขนมปังได้
 
 

ข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์

1.  วิธีใช้เครื่องปิ้งขนมปัง
 

 
     
 

หมายเหตุ     ผู้เขียนไม่ได้ขายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงหรือทดสอบและเขียนอธิบายการใช้งานไว้ในเว็บไซต์นี้ ถ้าผู้ใดสนใจจะซื้อไปใช้ กรุณาค้นหาจาก Google หรือจากเว็บไซต์ e-Commerce ต่างๆได้ เช่น AliExpress, Shopee, Lazada ฯลฯ
 

 


จากวันที่  4 มิ.. 2565
ปรับปรุงล่าสุด : 7 มิ.. 2565