Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications  Miscellaneous | Home

เว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมใหม่
(The All New Thaitambon.com)

 


แผนผัง New Thaitambon
 

1.

เว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมใหม่ : ใช้ URL เดิมคือ www.thaitambon.com และโลโก้เดิม  

2.

ข้อมูลสินค้า OTOP :
สินค้า OTOP ทั่วไป สินค้า OTOP 1-5 ดาว สินค้า OTOP ของสมาชิก สินค้า OTOP OPC แยกระดับดาว แยกจังหวัด และระบบการค้นหาที่ง่ายขึ้น และมีการแบ่งหมวดสินค้าจาก 5 หมวดหลักลงไปเป็นหมวดย่อยๆ
 

3.

สินค้า OTOP พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ :
คัดกรองแยกออกมา ซื้อ - ขายได้โดยตรงจากศูนย์ OTOP และ/หรือ จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการโดยมีทีมงานไทยตำบลฯ ดูแลให้ความช่วยเหลือ แบบ Call Center
 

4.

Thaitambon OTOP Select :
คัดกรองสุดยอดสินค้า OTOP ออกมาและมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 

5.

สินค้า OTOP ของสมาชิก :
การเป็นสมาชิกไทยตำบลฯ จะได้ผลประโยชน์มากมายในการขายสินค้า มีเว็บเพจให้โดยใช้ชื่อที่สั้นและง่ายขึ้น เช่น www.thaitambon.com/usadolls มีการโปรโมททั้งสินค้าและกลุ่มผู้ผลิต สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและราคาสินค้าได้เอง สามารถบริหารการขายในระบบ e-Commerce ได้เอง ฯลฯ
 

6.

OTOP Centers :
ข้อมูล OTOP Centers โดยละเอียด พร้อม Link ไปยังสินค้าของแต่ละศูนย์ฯโดยเผยแพร่ทั้งศูนย์ใหญ่และศูนย์เล็ก
 

7.

OTOP Villages :
ข้อมูลหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวอย่างน้อย 52 แห่ง ชมการผลิตและซื้อสินค้า พร้อมพิกัดที่ตั้งและแผนที่
 

8.

OTOP Fairs :
ข้อมูลงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ต่างๆ
 

9.

ข้อมูลตำบล :
ข้อมูลตำบลต่างๆทั่วประเทศ ที่ตั้ง ประชากร ฯลฯ
 

10.

สถานที่ท่องเที่ยว :
ข้อมูลและรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับตำบลขึ้นมา
 

11.

โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร :
ข้อมูลโดยทั่วไปของโรงแรม ที่พักและร้านอาหารตั้งแต่ระดับตำบล
 

12.

อื่นๆ :
ข้อมูลอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก
 
  .........................................................................................................  
 


หมายเหตุ
:
ไทยตำบลดอทคอม เป็นเว็บไซต์ภาคเอกชน บริหารโดย บริษัท อินโฟซิสเทค จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนบริษัท จำกัด เมื่อ 24 เมษายน 2542 ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105542030695

 

เว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอม (www.thaitambon.com) ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2543 โดยมีข้อมูลตำบลต่างๆทั่วประเทศ ของดีในตำบล เช่นผลิตภัณฑ์ต่างๆและสินค้า OTOP สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร นอกจากนั้นยังมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ SME เพื่อการส่งออกอีกเป็นจำนวนมาก

หลังจากเปิดเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมได้ประมาณ 1-2 ปี รัฐบาลในสมัยนั้นได้ก่อกำเนิดโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product หรือ OTOP) ขึ้น โดยได้แนวความคิดมาจากโครงการ One Village One Product ของประเทศญี่ปุ่น สำหรับโครงการ OTOP ของไทยนั้นได้มีการพัฒนาด้านต่างๆเรื่อยมา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (กอ.นตผ.) ขึ้น มีการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP มีการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Product Champion - OPC) ขึ้นทุกๆ 2 ปี สมัยนั้นมี Provincial Star OTOP มีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่ใหญ่มาก ฯลฯ จนสินค้า OTOP เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก

นับจากเปิดเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมในปี 2543 เป็นต้นมา ได้มีการออกไปจัดทำข้อมูลสินค้า OTOP ของกลุ่มอาชีพต่างๆทั่วประเทศ เพื่อนำเข้ามาเผยแพร่และส่งเสริมการตลาดให้ จนถึงปัจจุบันไทยตำบลดอทคอมได้เปิดให้บริการมาแล้วเกือบ 15 ปี แม้ทุกวันนี้ไทยตำบลดอทคอม ก็ยังเปิดให้บริการต่างๆอยู่โดยมีพนักงานของบริษัท อินโฟซิสเทค จำกัด ดูแลและมีการจัดทำข้อมูลเพิ่มขึ้นทุกวันทำการ ซึ่งปัจจุบันนี้ ไทยตำบลดอทคอม มีสินค้า OTOP ประมาณ 85,000 รายการ และเมื่อรวมสินค้า SME และ Non-OTOP ก็มียอดรวมกว่า 126,000 รายการ

เนื่องจากเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอม ได้ถูกออกแบบและพัฒนามานานถึง 15 ปี ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตและการออกแบบพัฒนาโปรแกรมได้ก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งด้านการทำให้ผู้ใช้งานพึงพอใจ (User Experiences - UX) และการค้นหาข้อมูลที่เว็บไซต์สำคัญ เช่น Google ก็ได้ปรับเปลี่ยนนโยบา เงื่อนไขและวิธีการใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกหลายประการ ดังนั้น จึงถึงเวลาที่จะต้องออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมขึ้นใหม่ทั้งหมด (All New Thaitambon) ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่มากพอควร โดยพยายามที่จะถ่ายโอนข้อมูลที่สำคัญจากเว็บไซต์เดิมมายังเว็บไซต์ใหม่ให้ได้มากที่สุด
 
แผนการดำเนินงาน : แสดงไว้ในรูปข้างล่างนี้ กำหนดเปิดใช้เว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมใหม่ 1 กรกาคม 2558


สมาชิกไทยตำบลดอทคอม :
สำหรับสมาชิกไทยตำบลดอทคอมเดิม ข้อมูลสินค้าของท่านจะมีอยู่ครบ และได้ปรับเข้ารูปแบบใหม่ ซึ่งท่านจะได้ประโยชน์จากเว็บไซต์ไทยตำบลใหม่มากยิ่งขึ้น และสำหรับสมาชิกใหม่ จะเปิดรับในต้นเดือนกรกฎาคม
2558

1 สมาชิกจะมีหน้าเว็บเพจของตนเองสามารถเลือกรูปแบบ สี Theme ได้ โดยจะมีชื่อ URLที่สั้นและจำง่าย เช่น www.thaitambon.com/UraiBenjarong นอกจากนั้นสามารถแสดงพิกัดสถานที่ผลิตหรือจำหน่าย และแผนที่ พร้อมข้อมูลอื่นๆได้
2 สมาชิกจะได้รับการโปรโมทสินค้าที่หน้าแรกของไทยตำบลดอทคอม โดยมีการแสดงสินค้าสลับกัน แบบ Random
3 กลุ่มอาชีพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่เป็นสมาชิกก็จะได้รับการโปรโมทที่หน้าแรกของเว็บไซต์
4 รายการสมาชิกจะมีแสดงในหน้าสรุป ซึ่งทำให้ค้นพบได้ง่าย
5 สมาชิกสามารถเข้าไปในเว็บเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูล เช่น ราคาสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ติดต่อ ได้เอง โดยจะได้รับ Username และ Password
6 สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะใช้บริการ ซื้อ - ขาย แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ได้หากมีความพร้อม เช่น มีอีเมล มี LINE มีสินค้าที่พร้อมส่งทางไปรษณีย์ (EMS) เป็นต้น
7 สมาชิกที่ขายสินค้าในระบบ e-Commerce จะมีทีมงานของไทยตำบลดอทคอม คอยให้บริการแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล หรือทาง LINE เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามา ทั้งนี้จนกว่าสมาชิกจะดำเนินการตรวจสอบในเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง
8 สินค้าแต่ละรายการของสมาชิก (กติลงได้ 40 ายการ) สามารถนำรูปภาพลงได้รายการละ 3 รูป (3 มุมมอง)
9  และสินค้าจะได้รับการแปลเป็นภาอังกฤษ จำนวน 40 รายการ และมีสิทธิ์ได้เข้าแสดงสินค้าในหมวด Thaitambon OTOP Select หากสินค้านั้นอยู่ในประเภทที่ได้รับการคัดสรร ระดับ 3 - 5 ดาว
 
 


Hit Counter
วันที่ 12 .. 2558
ปรับปรุงล่าสุด 3 เม.. 2558