Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications  Miscellaneous  Home

คุณภาพวิดีโอที่ถ่ายโดย iPad 4

        ...

รูปที่ 1   ตัวอย่างวิดีโอที่ถ่ายโดย iPad 4

รูปที่ 2   ตัวอย่างวิดีโอที่ถ่ายโดย iPad 4 (ภาพค่อนข้างจะย้อยแสง)


รูปที่ 3 
 ข้อมูลไฟล์วิดีโอ

1. ทดสอบการใช้ iPad 4 ถ่ายวิดีโอแล้วนำขึ้น Youtube
เครื่อง iPad 4 สามารถใช้ถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอได้โดยบันทึกด้วยความละเอียด Full HD 1920 x 1080p การถ่ายทำได้ง่ายมาก แม้ว่าจะต้องยกตัวเครื่อง iPad 4 ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้ดูแปลกๆก็ตาม เมื่อถ่ายวิดีโอแล้ว เราสามารถโอนย้ายไฟล์วิดีโอ ซึ่งเป็นไฟล์ .MOV ไปยังเครื่อง PC หรือ Notebook ได้โดยต่อสาย USB ของ iPad 4 เข้ากับคอมพิวเตอร์

Sample Video 1:  เป็นการถ่ายภาพดอกไม้ระยะใกล้ๆเป็นส่วนใหญ่แล้วนำมาตัดต่อกันเป็นวิดีโอหนึ่งตอน มีความยาวประมาณ 2 นาที 30 วินาที แล้ว Post ขึ้น Youtube (ดูรูปที่ 1)

เมื่อเปิด Youtube ดูวิดีโอดังกล่าว โดยใช้เครื่อง PC พบว่า ตั้งความละเอียดของภาพได้สูงสุด 1080p แต่เมื่อเปิดดูวิดีโอเดียวกันนี้โดยใช้ iPad 4 ปรากฎว่าภาพจะแสดงได้ที่ความละเอียดสูงสุดเพียง 720p เท่านั้น

Sample Video 2:  เป็นการถ่ายวิดีโอแบบ Outdoor แต่ค่อนข้างจะย้อนแสง ดังนั้นภาพจึงดูคล้ายมีหมอกบางๆ เมื่อตัดต่อแล้ว นำไป Post ขึ้น Youtube มีความยาว 40 วินาที (ดูรูปที่ 2)  แต่เมื่อเปิดดูวิดีโอเดียวกันนี้โดยใช้ iPad 4 ปรากฎว่าภาพจะแสดงได้ที่ความละเอียดสูงสุดเพียง 720p เท่านั้น

2. ทดสอบการใช้ iPad 4 ถ่ายวิดีโอแล้วเปิดดู

ทดสอบถ่ายวิดีโอโดย
iPad 4 ซึ่งภาพวิดีโอที่ได้ จะไปปรากฎอยู่ใน iCon Photo รวมกับรูปภาพต่างๆ แต่ต่างกันที่มีสัญญลักษณ์เป็นรูปกล้องถ่ายภาพยนตร์  และเพื่อทดสอบว่าวิดีโอนั้นเอามาเล่นจะได้ความละเอียดเท่าไร จึงได้ถ่ายโอนวิดีโอออกไปยังเครื่อง PC แล้วนำกลับมาลง iPad 4 ใหม่ คราวนี้ ไฟล์วิดีโอจะไปปรากฎใน iCon Video ซึ่งเมื่อเปิดขึ้นมา จะพบข้อมูลว่ามีความละเอียด 1920 x 1080 Pixels ตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 3


สรุป


1. วิดีโอที่ถ่ายโดยใช้ iPad 4 นั้น มีความละเอียด Full HD 1920 x 1080 พิกเซล มีความชัดเจนอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถนำไปใช้งานได้ตามความเหมาะสม

2. ในการตัดต่อวิดีโอที่ถ่ายโดย iPad 4 นั้น ถ้าจะให้สะดวก ไม่ยุ่งยาก และไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำแยกต่างหาก แล้วโอนย้าย ซึ่งยุ่งยาก ก็ควรติดตั้งโปรแกรม iMovies ซึ่งต้องสั่งซื้อจาก App Store
 


.............................................................................................


จากวันที่ 6 .พ. 2556