SDC1.jpg (8798 bytes)         การเรียนที่ Oregon State University
ประวัตินามสกุล
ประวัติพระยาประมูล
ธนรักษ์ (ต้นตระกูล)
Family Tree
 
ประวัติส่วนตัว
การปฎิบัติงานและดูงาน
การศึกษา
ครอบครัว
 
กลับไปหน้าแรก


2. การเรียนที่ Oregon State University
ผมคงจะเล่าสั้นๆ เพราะความจริงมีเรื่องที่เขียนได้มาก   เมื่อไปถึงอเมริกา สมัยนั้น ปี 2506 เราต้องไปที่
Washington DC ก่อนเพื่อ Orientation เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และได้เที่ยวบ้าง แต่แม้ว่าผมจะสอบ
ภาษาอังกฤษ เอยูเอ ได้แกรมมาร์ 97% แต่เรื่องการฟังและพูด คนไทยที่ไปใหม่ จะมีปัญหามาก จากนั้น
ก็บินไป Portland Oregon และต่อเครื่องบินเล็กไปลงที่เมือง Corvallis ที่ตั้งของ Oregon State
University ซึ่งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยโดยแท้ และผู้คน Friendly มาก แต่สำเนียงการพูดฟังยาก

การเริ่มต้นชีวิตนักเรียนในต่างแดน ตอนแรกดูเหมือนจะโก้เก๋ดี แต่พอเริ่มจริงๆ ความยุ่งยากเกิดทันทีที่
ต้องไปหา Advisor เพื่อทำโปรแกรมการเรียน ขนาดมีนักเรียนคนไทยที่นั่นช่วย แต่ฝรั่งเขามีระบบที่ดี
และยึดปฎิบัติ ผมได้แจ้ง Advisor ว่า ได้เรียนหลักสูตรปริญญาโท จากบัณฑิตวิทยาลัย ที่จุฬา ได้มา
48 เครดิต และเหลือเพียงวิทยานิพนธ์ ก็จะจบปริญญาโท และก็ได้ A มามาก จะขอโอนที่ได้ A บ้างได้
หรือไม่ (เพื่อจะได้เรียนน้อยลง) Advisor ตอบว่า ถ้ายูจะทำดอกเตอร์ต่อ ก็จะโอนให้ แต่ผมได้ทุนแค่
ทำปริญญาโท ก็เลยต้องยอมเรียนให้หมด ตามที่ท่าน  Advisor กำหนดให้

ระบบการเรียนที่ OSU เป็นระบบ Quarter คือปีหนึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 เทอม เริ่มจาก Fall, Winter,
Spring และ Summer หลักสูตรก็จะสอนต่อเนื่องกันไป ดังนั้น ถ้าใครไม่เริ่มเรียนจาก Fall Term ก็
จะลำบากมากทีเดียว และยิ่งกว่านั้น  สำหรับ ปริญญาโท ยังมีการแบ่งเป็นวิชา Major และ Minor และ
ในวิชา Minor ยังแบ่งเป็น  Split Minor อีก เช่นวิชา Major ของผมคือ Electrical Engineering
และวิชา Monors คือ Mathematics และ Statistics ซึ่งเขาบังคับอีกว่า แต่ละหมวด จะต้อง
สอบให้ได้ B Average จึงจะผ่าน   ส่วนวิทยานิพนธ์นั้น ก็ต้องทำ เลือกทำเล็ก ก็ 6 เครดิต ทำใหญ่
ก็ 9 เครดิต  นับว่ายุ่งพอควร แต่มันเป็นระบบของเขา ที่เราต้องปฎิบัติตาม ในการเลือกวิชาเรียนนั้น
ส่วนใหญ่จะเลือกกัน เทอมละประมาณ 9 - 12 เครดิต ซึ่งผมก็ทำตามนั้น แต่ด้วยความจำเป็นทางด้าน
ผู้ให้ทุน ที่แจ้งว่าจะให้ทุนแค่ 1 ปี ผมจึงต้องทำถึง 15 เครดิต ในเเทอมที่ 3 ซึ่งทำให้ไม่เป็นอันกิน
อันนอน หรือต้องนอนตีสองแทบทุกวัน และเวลาที่คิดทำวิทยานิพนธ์ ส่วนใหญ่ก็หลังสองยามแล้ว
SKP3_250.jpg (19115 bytes)
การศึกษาวิชา Control System มีการทำ Lab
เพื่อทดลอง โดยใช้ Analog Computer ศึกษา
เกี่ยวกับระบบต่างๆ เช่น Feedback Control
อุปกรณ์ที่มี 2 ชุด ต้องรอคิวการใช้ ถ้าพลาดการ
ทดลองไม่ได้ผล ก็อาจทำ Assignment ส่งอาจารย์
ไม่ทัน เป็นผลต่อ Grade ที่จะได้
SKP1_175.jpg (22005 bytes) SKP2_175.jpg (22923 bytes)
ภาพซ้าย ถ่ายขณะกลับจาก
การไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
IBM 1620 จะเห็นว่าหอบ
กล่องใส่ Punch Cards
เอาไว้ (ถ่ายเมื่อ 20 ธ.ค. 2506)

ส่วนภาพทางขวา ถ่าย ณ บริเวน
ด้านหลังหอพัก

ผลที่เกิด ไม่ได้จะคุยว่าเรียนเร็ว แต่เพราะความจำเป็น และดูเหมือนเป็นความบีบคั้นอย่างมาก ทำให้
ผมทำวิทยานิพนธ์เสร็จ พร้อมทั้ง เรียนครบตามที่ Advisor กำหนด ในภาคฤดูร้อน รวมเวลาที่อยู่
ในเมือง Corvallis 11 เดือนเต็ม และก่อนอำลาจาก Corvallis ได้มีนักเรียนไทยที่ไปใหม่ๆ มาขอ
คำแนะนำมากมาย ส่วนใหญ่มาขอลอกการบ้านต่างๆเอาไว้ก่อน และต่อมาได้มีผู้สนใจไปศึกษาต่อที่
OSU มากขึ้น

DearbornHall.jpg (27779 bytes)
ที่ Electrical Engineering Faculty ของ OSU ในขณะนั้น
คือปี 2506 มี Professor L.N.Stone เป็น Head Department
และผมมี Prof. J.F.Engle เป็น Advisor และเป็นอาจารย์สอนวิชา
Power System ซึ่งผมก็ได้ทำวิทยานิพนธ์กับท่านด้วยDearborn Hall ตึกคณะวิศวกรรมไฟฟ้า OSU
Engle.jpg (19680 bytes) ในบรรดาอาจารย์ที่ OSU ผมจะใกล้ชิดกับ Prof.
Engle และครอบครัวมาก ท่านจะคอยดูแลผม
และให้คำแนะนำจนผมเรียนจบแล้ว กลับไปทำงาน
จนย้ายไปอยู่ กฟผ.ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปสหรัฐ
อเมริกาหลายครั้ง และก็ได้ติดต่อกับท่านโดยตลอด
และได้กลับไปเยี่ยม Prof.Engle และครอบครัว
ที่บ้านท่านที่ Campus ใน Corvallis, Oregon
ถึง 3 ครั้ง โดยภรรยาผมก็เดินทางไปด้วย
(Prof. Engle ได้เสียชีวิตไปหลายปีมาแล้ว)
OSU1_275.jpg (22228 bytes) ภาพ Campus ส่วนกลาง ของ Oregon State
University, Corvallis, Oregon จากภาพ
ถ่ายโดยดาวเทียม   นับเป็นเวลากว่า 42 ปี ที่เรียน
จบมา แต่ก็ยังไม่ลืมความยากลำบาก และความกดดัน
ที่มีในขณะนั้น เมื่อได้เห็นภาพ Campus ก็ทำให้
ยังจำวันเหล่านั้นได้ดี

คลิกที่ภาพ
หรือที่นี่ เพื่อดูภาพขยาย

 

Hit Counter
ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.2545 ปรับปรุง 18 ก.พ. 2548